Dopisy s výzvou k podpisu dodatku nájemní smlouvy nyní dostávají lidé, na které se nevztahuje deregulace. Bydlí totiž v bytech s takzvaným věcně usměrněným nájemným.

Radní Jiří Janeček (ODS) ale považuje tvrzení sociálních demokratů za nesmyslné. Podle něj je vše na bázi dobrovolnosti. Magistrát podle něho připravil návrh zákona, podle kterého by nájmy rostly i v bytech s věcně usměrněným nájemným. Jejich nájemníci mají dvě možnosti buď přistoupit na postupné zvyšování nájmů, nebo ne, a pak by se jim platby zvýšily skokově, dodal.

Magistrát však podle Pocheho proklamuje, že nepodepsání dodatku může být důvodem k vystěhování. "Není možné nutit občany k podepsání jednostranně vynuceného dodatku, neboť takový postup nemá oporu v zákoně. Podobné zastrašování občanů považuji za nepřípustné," zdůraznil.

Podle ředitele bytového odboru Vladislava Dykasta magistrát vyzývá k dohodě o zvýšení nájemného lidi, kteří mají věcně usměrněné nájemné 37 korun za metr čtvereční a měsíc. Bylo stejné jako regulované, které se ale podle zákona zvyšuje. Magistrát jim nabízí růst nájmů na nejvýše 60 korun za metr čtvereční.