Mezi zrušenými programy je například dotace obcím na výstavbu nájemních bytů pro osoby s vymezenými příjmy, podpora družstevní výstavby, pomoc na opravu nemovitostí poškozených povodněmi nebo dva ze tří typů úvěrů mladým lidem na opravy a modernizaci bydlení. Nově se zavádí ručení za splácení úvěrů, které si na výstavbu nájemních bytů vezmou obce nebo soukromí investoři.

Příjmy fondu by měly činit 1,25 miliardy korun, celkové výdaje 3,2 miliardy. Z toho je 1,5 miliardy určeno na program opravy panelových domů. Přibližně stejná částka půjde na úvěry mladým lidem na výstavbu nebo pořízení bydlení; asi 50 miliony chce vláda stejný účel dotovat.

V letošním roce má činit rozpočet klíčového programu Panel po navýšení, které v listopadu schválila sněmovna, 4,3 miliardy korun. Komentář k rozpočtu přitom současnou úroveň aktiv považuje za minimální. Příjmy fondu počítají pouze s výnosy z vlastního jmění; bude se tedy muset obejít bez peněz ze státního rozpočtu. Až do roku 2005 byl hlavním zdrojem financování fondu přesun prostředků z Fondu národního majetku.

Pokračující poskytování nenávratných podpor povede v příštích letech podle vládního komentáře k podstatnému snížení finančních prostředků fondu. "V důsledku toho fond již nebude způsobilý dále realizovat žádný z dotačních programů," popisuje situaci komentář. Státní politika bydlení podle komentáře směřuje spíše k návratným formám podpory.