Na pondělní tiskové konferenci o tom informoval předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska  Petr Sedláček. Autorizovaný památkář by podle něj musel splňovat kvalifikační předpoklady, mohl by se jím stát například architekt. Musel by mít také určitou praxi.

Zákon by mohl dát také možnost odvolat se proti stanovisku památkářů, nejen proti správnímu rozhodnutí jako dosud. Počítá se také s uzákoněním požadavků na profesní kvalifikaci všech památkářů

Nový zákon by měl podle něj definovat ochranná pásma památkových rezervací či zón. Jeho součástí by se měl stát ústřední seznam kulturních památek, který by tak byl povýšen na úroveň katastru nemovitostí, dodal.

Památková péče potřebuje reformu

Památková péče se řídí podle zákona, který byl přijat před 20 lety. Byť od té doby prodělal řadu novelizací, podle politiků je čas na zásadnější reformu. Nynější norma zakotvuje například to, že odborné posudky vytvářené NPÚ mají pouze poradní charakter, což omezuje ochranu památek.

Samospráva se svými památkovými úřady často rozhodnutí odborníků nerespektuje. Zákon totiž blíže nevymezuje působnost orgánů státní památkové péče v procesu územního plánování nebo nástroje a podmínky pro výkon státní správy v území památkových rezervací a zón.