Většina agendy, kterou nyní ČEA spravuje, přejde od ledna příštího roku na jiné instituce a na MPO. V září letošního roku MPO převedlo administraci operačního programu Eko-Energie pod agenturu CzechInvest včetně šesti pracovníků ČEA.

Od ledna přejdou další dva pracovníci, kteří se zabývají energetickými audity, na Státní energetickou inspekci a další čtyři zaměstnanci přejdou na MPO, kde budou mít na starosti programy energetických úspor, financované ze státního rozpočtu.

Cílem těchto opatření je jak odstranění překrývání činností v rámci resortu průmyslu a obchodu a s tím spojené rozpočtové úspory, tak zefektivnění práce agentur podřízených MPO.

Ekologům se to nelíbí

Tento krok ze strany ministerstva se ale nelíbí Hnutí Duha, podle ekologů je zrušení přesný opak toho, co by ministr průmyslu a obchodu měl s Českou energetickou agenturou (ČEA) udělat, uvedli v pondělí.

"ČEA nepracuje třikrát efektivně. Ale řešením je přece revidovat její pracovní plán, úkoly a styl - nikoli ji zrušit. Vysoká energetická náročnost patří mezi nejvážnější problémy české ekonomiky. Podkopává konkurenceschopnost a zvyšuje uhlíkové exhalace. Ministr Říman s tím musí něco dělat, nikoli rozpustit jedinou agenturu, kterou k téhle práci v resortu má," komentoval rozhodnutí ministerstva Petr Holub z Hnutí Duha.

Ministerstvo volá po racionalizaci

Ministerstvo svůj krok obhajuje racionalizací systému podřízených organizací."Nemá smysl, aby byla jedna agenda rozdělena mezi více subjektů. Tento stav byl nepřehledný pro podnikatele i pro Evropskou unii. Každá jednotka chtěla po podnikatelích něco jiného. Od září proto došlo ke sjednocení této agendy pod CzechInvest," řekl Novinkám mluvčí MPO Tomáš Bartovský.

V případě ČEA dojde podle Bartovského k převedení její agendy na ty instituce, které již tuto agendu beztak naplňují. Jedná se například o energetické audity, které pro ČEA zajišťovala SEI anebo o administrativu spojenou s dotacemi na energetické úspory, které spravuje MPO.