Někteří poslanci ODS a ČSSD navrhovali, aby žaloba vlastníka pozemku proti vyvlastnění neměla na samotný akt záboru nemovitosti automaticky odkladný účinek. "V tomto případě jde sice o chvályhodnou iniciativu, nicméně jdoucí špatným směrem," řekl Topolánek.

Premiérovi vadí hlavně to, že zákon by měl zpětnou účinnost. "A za druhé je tam zpochybněno vlastnictví tím, že rozhodnutí soudu by nemělo odkladný účinek," dodal Topolánek.

Vláda podle něj představí vlastní návrh, který průtahy u soudů eliminuje. Podle navrhovatelů dnes trvá až několik let, než soud definitivně rozhodne o stížnosti majitele, což výrazně brzdí stavbu dálnic. O stavební povolení je totiž možné žádat až v okamžiku, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.