Manželé Třešňákovi koupili v květnu 2006 pozemky v lokalitě Pod Klínem a zavázali se, že zde kromě jiného zajistí výstavbu dvou bytových domů. První dům měl být podle smlouvy dokončen ještě letos, druhý do konce příštího roku. V případě, že manželé závazky nesplní, hrozí jim pokuta ve výši 20 miliónů korun.

Zástupce manželů a investiční společnosti JTH Group teplického podnikatele Jaroslava Třešňáka, která stavbu domů zajišťuje, požádal před časem město o prodloužení termínu dokončení stavby do 31. března 2008. Radní ale nedoporučili zastupitelům tuto žádost schválit, protože důvody nedodržení původního termínu nejsou podle nich závažné.

Místostarosta města připouští, že minulé vedení radnice stavebníkům smlouvy automaticky prodlužovalo. "My jsme si ale jasně řekli, že ať půjde o malého či velkého stavebníka, budou pro všechny platit podmínky stejné. Pokud se tedy smluvně a dobrovolně zavážu ke splnění podmínek, musím je dodržet, a pokud ne, musím počítat s následky v podobě smluvních pokut a podobně. To považuji za zcela korektní," řekl Právu Aleš Kassal (ČSSD).

Firma se chce obhájit

Zástupce manželů Třešňákových Pavel Hrouda hodlá přesto zastupitelům města osobně přednést argumenty, které vedly ke zdržení stavby. Jedním z důvodů je podle něho skutečnost, že bylo nutné přepracovat původní projekt. Ten nový počítá s navýšením počtu bytů z 19 na 32 na stejné ploše. "Jedná se o ryze podnikatelský záměr investora, neboť menší byty se lépe prodávají," poznamenal Kassal s tím, že konečné rozhodnuti o posunutí termínu dostavby domu bude na zastupitelích.

Ti také případně rozhodnou, zda by město po firmě vymáhalo celou dvacetimiliónovou pokutu nebo jen její část. Pokud by spor dospěl až k soudnímu rozuzlení, postavila by developerská společnost svou obhajobu zřejmě na faktu, že záhy po zahájení vlastní výstavby domu v polovině letošního roku, byly pod terénem nalezeny skryté základy zástavby, o nichž neměl do té doby nikdo tušení.

"V legislativě, ani v kupní smlouvě nebyly zmíněny," uvedli v dopise zaslaném na žateckou radnici Třešňákovi. Odstranění starých základů si podle Hroudy vyžádalo určitý čas, o který nyní firma žateckou radnici žádá. "Chceme se s městem dohodnout," říká Hrouda. Kassal však namítá: "K něčemu jste se zavázali, tak závazek splňte."