Tým pracovníků společnosti HB Reavis se nyní zabývá přípravnými pracemi směřujícími k vydání stanovisek, dotčených orgánů státní správy a místní samosprávy.

 Na konci září bylo dokončeno zaměření místa výstavby v podobě výškopisu a polohopisu, zaměření inženýrských sítí a částečně také pasportizace okolí.

Od začátku října pak probíhají další standardní práce a průzkumy nezbytné pro tuto fázi projektu. Jde především o průzkum geologický, hydrogeologický a korozní. Zpracovává se i projektová dokumentace projektu.