Mírnou převahu mezi německými vystěhovalci mají muži - tvoří 56 procent všech, co odešli. Průměrný věk emigrantů je 32,2 roku, přičemž muži jsou v průměru o 2,5 roku starší než vystěhovalé ženy.

Nejoblíbenější cílová země stěží splňuje případné dobrodružné představy: je to Švýcarsko. Stěhují se sem lidé ve věku od 18 do 49 let.

Na druhém místě zájmu německých vystěhovalců stojí Spojené státy, kam odchází devět procent těch, kdo opustí Německo. Na třetím místě zájmu je pak další německojazyčná země - Rakousko.

Oblíbenou cílovou zemí starších vystěhovalců, tedy těch nad 50 let, je naproti tomu teplé Španělsko.