Z průzkumu dále vyplývá, že Češi nejčastěji obývají byt o rozměrech 50 - 75 m, který sdílí se třemi dalšími osobami. Češi jsou také národ podnájemníků. Bydlení v nájmu je ze sledovaných zemí totiž nejrozšířenější právě v České republice, kde takto žije každý čtvrtý dospělý.

Drtivá většina dospělých Čechů dříve či později natrvalo opouští společné bydlení s rodiči. V jedné domácnosti s nimi zůstává dlouhodobě pouze každý pátý dospělý Čech. Průměrný věk, ve kterém začínáme bydlet nezávisle na rodičích, je v České republice 23 let.

Společné dvougenerační bydlení nejvíce praktikují Rusové (27 %) a Poláci (26 %). 

Chceme větší

 "Nejčastěji uváděnou velikostí bydlení je v České republice 50 - 75 m. Byt větší než 100 m tu má pouze čtvrtina obyvatel," říká Michal Tuček z GE Money Bank. "Velikost bydlení v České republice zatím nedosahuje rozměrů typických v západoevropských státech, kde se bydlí v průměru na 80 m.

S touto skutečností koresponduje také průměrný počet pokojů v domácnosti. "Zatímco evropský průměr činí 3,6 pokoje, u nás je to pouze 2,7 pokoje," dodává Tuček.

Bydlení na malém počtu metrů obytné plochy je doménou Ruska, kde téměř polovina dospělých bydlí v prostoru do 50 m. V Maďarsku a Česku je malometrážní bydlení do 50 m častěji než v ostatních zemích využíváno jako "startovací bydlení". S rostoucím věkem roste touha po větším bydlení a současně i jeho dostupnost.

Češi častěji žijí v podnájmu

Ve všech sledovaných zemích (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Rusko) je dominantním typem bydlení vlastní bydlení. Bydlení v podnájmu je nejrozšířenější v České republice, kde takto žije každý čtvrtý dospělý.

V Rusku a Rumunsku je to jen jeden z pěti, v Maďarsku pouze každý desátý a v Polsku dokonce jen 7 % dospělé populace. "V současnosti žije více než polovina obyvatel České republiky ve vlastním bydlení. Na vysoký podíl podnájemníků má vliv nefungující trh neboli regulace nájemného. Z čísel každopádně vyplývá, že největší potenciál pro výstavbu nových bytů a domů je tak v České republice," říká Michal Tuček.