"Silná spotřeba v tomto regionu je motivována přáním domácností dosáhnout stejného životního standardu, jaký mají západoevropští sousedé", uvedla Debora Revoltellová z UniCredit Group na konferenci Euromoney konané v Dubrovníku.

V celém regionu SEE zůstávají důležitým tahounem růstu domácnosti. Ty rychle přizpůsobují své spotřebitelské zvyklosti nové a lepší životní úrovni. "Růst spotřeby vychází z rychlého růstu příjmů a také lepšího přístupu k úvěrovému trhu. Spotřebu podporuje rovněž efekt blahobytu, zapříčiněný rychlým růstem cen nemovitostí ", uvedla Revoltellová.

Blahobyt vede k investicím do nemovitostí

Domácnosti se zároveň začínají čím dál tím více zaměřovat na investice do nemovitostí; existuje velká poptávka po domech a bytech financovaných hypotékami. Domácnosti i nadále spoří, ale svůj spořící potenciál směřují k investicím do vlastního bydlení.

V Bulharsku a v poslední době také v Chorvatsku tak výskyt nových úspor přispívá k akumulaci majetku (finančního i nemovitého). Vzhledem k těmto tendencím u domácností nabízí trh s rezidenčními nemovitostmi v této části Evropy silné příležitosti.

Vyšší objem hypoték

Vlastnictví bydlení je sice hodně nad průměrem střední a východní Evropy, ale stále je zde vysoký potenciál pro další růst trhu, hlavně v souvislosti se zvyšováním kvality bydlení. Silná poptávka po nemovitostech v kontextu stále omezené nabídky způsobuje výrazný růst cen nemovitostí.

Kromě Chorvatska jsou ve většině zemí jihovýchodní Evropy jsou ceny nemovitostí stále mírně pod svou teoretickou hodnotou. Vývoj na trhu residenčních nemovitostí v jihovýchodní Evropě ukazuje, že v tomto regionu je velký potenciál pro hypotéční trh. "V segmentu hypoték budeme mít v období 2007-9 roční růst ve výši 24 %", odhaduje Debora Revoltellová.