Cena musí odpovídat kvalitě, umístění nebo smluvní jistotě. Mezi další důležité faktory patří to, jestli je budova pronajatelná nebo jestli je pravděpodobné, že nájemné poroste.

Náhlé snižování výnosů v regionu střední a východní Evropy je podle Lewise z části výsledkem nedbalého zhodnocení rizika v oblasti bytů a nemovitostí využívaných pro obchod a služby.

Makléři a developeři by se z toho měli podle něj poučit. Tlačit na důkladné zvážení investice budou hlavně banky. Podle Lewise tak vznikne větší prostor pro otevřené fondy, které se stanou konkurenceschopnějšími. 

Krize v USA ovlivňuje trh s nemovitostmi

 K přehodnocování očekávaného rizika investic na trhu s nemovitostmi přispěla krize na hypotečním trhu v USA. Podle odborníků by mělo množství transakcí ve třetím a čtvrtém pololetí poklesnout až o 20 procent oproti prvnímu pololetí.

Krizi zapříčinila situace na americkém trhu, kde domácnosti přestaly splácet své dluhy. Mnoho těchto půjček bylo ale zahrnuto do zajištěných dluhových závazků. Majetek tak ztratil hodnotu a to způsobilo paniku na finančních trzích.