S potenciálními investory jednali na ostravském stánku zástupci vedení města - náměstci primátora - Ing. Zdeněk Trejbal zodpovědný za investice a ekonomický rozvoj města a Ing. Dalibor Madej, pod něhož spadá oblast ochrany životního prostředí.

Letošní ročník veletrhu Expo Real opět potvrdil, že zájem o segment nemovitostí a investičních příležitostí v Evropě je značný. Veletrh se také již neprofiluje jako čistě evropský, přestože vystavovatelé z evropských zemí zatím stále převažují.

Stoupá ale i počet účastníků z jiných částí světa, jako jsou například Severní Amerika nebo Asie. Každoročně stoupá také zájem vystavovatelů z českých a moravských regionů, které chtějí na veletrhu přilákat investory.