Ve všech nadzemních podlažích jsou dokončeny vyzdívky, pracuje se na rozvodech a montují se okna. Pracuje se také na vnitřních obkladech a dlažbách, stejně jako na zateplování objektů.

Současně probíhají práce na infrastruktuře - před dokončením je teplovod, staví se vodovodní řad a kanalizace. Výstavba na dalších částech komplexu nadále pokračuje.

Na zbývajících vila domech a sedmi věžích se pracuje na železobetonové monolitické konstrukci - podle stupně rozestavěnosti v úrovních 2. až 6. nadzemního podlaží.

Dokončení celého komplexu je plánováno na podzim 2008. První obyvatelé se do Central Parku Praha budou moci nastěhovat již v dubnu příštího roku.