Provedený audit ukázal, že držení některých nemovitostí je neefektivní. Prodej nevyužitých nemovitostí považuje ministerstvo za transparentní řešení, které bude pro jeho hospodaření přínosem.

O vyhledávání zájemců o koupi prodávaných objektů z majetku MV ČR se bude starat společnost Mexx Reality. Ta splnila obsahové i věcné náležitosti zadání veřejné zakázky vyhlášené Ministerstvem vnitra ČR. Stala se tak výhradním prodejcem jím vymezeného nepotřebného nemovitého majetku.

Všichni zájemci o prodávaný majetek mohou kontaktovat Mexx Reality, a zařadit se tak do sestavované databáze uchazečů.