Projekty zařazené do tzv. Integrovaného operačního programu (IOP) by mohla Evropská komise předběžně schválit již letos na podzim. Nejrychlejší žadatelé by mohli podle odhadu ministerstva začít čerpat peníze v druhé polovině příštího roku.

Mezi vybranou osmnáctkou, která má podpořit cestovní ruch a rozvoj služeb, je například hřebčín v Kladrubech nad Labem nebo technická památka Vítkovické železárny.

"Díky strukturálním fondům vznikne v každém kraji jedno až dvě významná kulturní centra, která budou tzv. dotažená do konce. Chceme zajistit, aby peníze plynoucí z různých zdrojů nebyly rozdrobeny do mnoha malých projektů," řekl ministr kultury Václav Jehlička. Na realizaci by se mělo podílet více subjektů, kromě státu, krajů a obcí to mohou být i univerzity, neziskové organizace nebo zájmová sdružení právnických osob. EU přispěje na rozpočet 85 %, stát zbývajícími 15 %.

Vzhledem k tomu, že projekty vyžadují složitou přípravu, ministerstvo kultury spustilo portál www.kultura-evropa.eu, který s ní bude žadatelům pomáhat.