Na akci se podílí také hlavní partner, společnost Hyposervis, která věnuje do soutěže cenu šest měsíců splátek hypotéky zdarma v maximální výši 100 000 Kč.

Součástí oslavy bude také Den otevřených dveří, ten proběhne 20. září , kdy se všichni klienti mohou seznámit s nabídkou společnosti přímo nad modely jednotlivých rezidenčních projektů.

Soutěže se může zúčastnit každý klient starší 18 let, který v době od 1. 9. do 31. 10. 2007 podepíše rezervační smlouvu a správně zodpoví soutěžní otázky. Závěrečné vyhlášení proběhne ve druhé půli listopadu tohoto roku.

Právě probíhající soutěž je jen jednou z mnoha speciálních akcí, které Lexxus organizuje. Dalším příkladem může být již probíhající série seminářů pro první kupující, o něž je ze strany klientů obrovský zájem.