Některé služby bude centrum poskytovat bezplatně, jiné zpoplatní. Zdarma budou například informace o tom, jaký je aktuální stav zákonů a norem či jak vytvořit a užívat rezervní fond na opravy.

Pracovníci poradny zajistí pomoc při provádění zákonných revizí výtahů, plynu, elektřiny. Centrum nabídne pomoc při získávání úvěrů, dá k dispozici databázi firem, které zajišťují právní služby, daňové poradenství, správu nemovitostí.

Mezi placenými službami zahrne centrum zpracování žádostí o dotace, pomoc při zakládání společenství a družstev. Za poplatek například pomůže s převodem domů a bytů do vlastnictví společenství, družstev či osobního vlastnictví.