"Příjmy města z finančních operací za převod pozemků dosáhly k srpnu 2007 částky 44,3 miliónů  korun. Investoři ještě mají do ledna 2009 doplatit 63,8 miliónů,"  říká tisková mluvčí Chebu Martina Kuželová.

Podle jejího vyjádření  výdaje na park činily ke konci roku 2006 190,4 mil. korun. Město investovalo 90,9 miliónů korun, z dotací šlo 99,5 miliónu korun.

"Příjmy města z průmyslového parku převyšují výdaje o 17,2 mil. korun. Po prodeji posledních dvou zbývajících pozemků toto číslo ještě naroste asi o 2,6 mil. korun," dodává Kuželová.

Nové pracovní příležitosti

Významný vliv má chebský průmyslový park i na nezaměstnanost. V Průmyslovém parku Cheb v současnosti pracuje 364 zaměstnanců.

"Plánované počty zaměstnanců se daří plnit. Hlavní cíl při zahájení projektu parku - získání investora s více než 250 pracovními místy - se podařil," doplňuje Kuželová.