"Velmi důležitý je v celém projektu informační systém," upřesňuje Čech a dodává, že užité technologie výrazně napomáhají efektivitě obchodování a správy jednotlivých poboček.

"Poskytování franšízových licencí je součástí strategie, kterou jsme sestavili v roce 2006, a kterou se nám daří naplňovat," říká Čech.

MEXX Reality na sklonku loňského roku otevřela první pobočku na bázi franšízy v Brně. Po úspěšné brněnské premiéře otevřela firma na počátku srpna další pobočku, tentokrát v severočeském Liberci.

"Pilotní projekt franšízy v Brně nám potvrdil správnost naší strategie a účinnost koncepce," podotýká Čech a dodává, že jednají se zájemci o otevření poboček v dalších regionech v ČR.

"Jednání s potencionálními partnery je poměrně zdlouhavý proces. Vždy chceme protistranu co nejlépe poznat, abychom mohli eliminovat maximum rizikových faktorů," uzavírá Petr Čech.