Počet investorů, kterým se nepodařilo umístit své zdroje do nemovitostí v plánované výši, vzrostl z jedné třetiny v roce 2005 na polovinu za rok 2006.

Přibližně 30% kapitálu vytvořeného za poslední dva roky nemohlo být dále proinvestováno. Jedním z nejdůležitějších rysů této situace je přetrvávající dopad globalizace na trh s nemovitostmi. Mezinárodní transakce tvoří v současnosti přibližně 40 procent investic ve srovnání s 30 procenty v předešlém roce.

Přebytečný kapitál nadále tlačí výnosy na hlavních trzích dolů. Nicméně podle zprávy DTZ bude pohyb kapitálu v období 2007-08 ovlivněn vyhlídkami na růst nájmů a dobrou situací na lokálních trzích.

Průzkumy ukazují, že investoři budou mít v roce 2007 ještě větší zájem o nemovitosti a že přinejmenším na evropských trzích s nemovitostmi roste síla nájemců což naznačuje optimistický vývoj. Vývoj úrokových sazeb ve světě je méně příznivý a značně zužuje prostor pro další snižování kapitalizační míry neboli yieldu.

Takový vývoj by měl vést ke snaze zvyšovat zisk prostřednictvím růstu výše nájemného, kde bude hrát důležitou roli dostupnost volných ploch, lokalita a poptávka. "Pořád je zde obrovský kapitál, který čeká na své využití. Investiční prostředí v celé Evropě je stále náročnější a další možné investice budou vyžadovat detailní znalost různých aspektů a potenciálních příležitostí na místním trhu," řekl Joe Valente, ředitel oddělení výzkumu DTZ.