Pět let po povodních tento krásný, ale velmi zdevastovaný barokní areál  stále jen čeká na rekonstrukci. Budova stále patří armádě, ve vyšších patrech sídlí vojenský archiv. Ministerstvo obrany ale již delší čas uvažuje o jejím prodeji. V roce 2008 by se archiválie měly přestěhovat do budovy bývalého vojenského gymnázia v Praze - Ruzyni.

Následně vojáci asi budovu označí za nepotřebnou. Pokud se objekt bude prodávat, hlavní město se již nechalo slyšet, že o něj nemá zájem, domnívá se, že musí přijít silný investor.

Ministerstvo obrany odhaduje cenu nemovitosti na přibližně miliardu korun a další stamilióny si podle památkářů vyžádá rekonstrukce. 

Ivalidovna má dlouhou historii

Překrásný barokní objekt měl sloužit válečným veteránům. Byl postaven z odkazu florentského hraběte a polního podmaršálka Petra Strozziho ze Schrattenthalu, úspěšného diplomata a válečníka. Na myšlenku postavit útulek pro vysloužilé či zmrzačené vojáky jej přivedl úraz, který utrpěl  ve válečné vřavě v roce 1657. 

Vzorem pro nový objekt měl být velkolepý objekt Hôtel des Invalides v Paříži, postavený Ludvíkem XIV. Původní projekt vypracoval vídeňský dvorní architekt Jan Bernard Fischer z Erlachu, po jeho smrti projekt dopracoval a stavbu uskutečnila ikona české barokní architektury Kilián Ignác Dienzenhofer.

Invalidovna dala jméno také stejnojmennému sídlišti, které leží poblíž, vystavěné bylo v letech 1959 - 1967 na rozloze 14 hektarů.