Investor projektu společnost Plaza Centres se pro změnu rozhodl už od prvních náznaků možné existence židovského hřbitova na místě budoucí parkovací budovy nákupního centra.

Na pozemku v blízkosti bývalého Plzeňského výstaviště, kde má stát parkovací budova, se totiž v říjnu 2006 při archeologickém průzkumu našly pozůstatky středověkého židovského hřbitova. Do místa budoucího parkování zasahuje nicméně jen okrajově.

Nález v Plzni sledovali příslušníci židovských obcí v Česku i ve světě. Obávali se zejména porušení svých zvyků, které nedovolují žádné zásahy do židovských hrobů. V ČR se už podobný případ odehrál v devadesátých letech, tehdy se našlo židovské pohřebiště při stavbě budovy České pojišťovny v Praze ve Vladislavově ulici. I zde nakonec investor změnil koncepci projektu.

Plzeňskou stavbu nález neovlivní

Investorská společnost Plaza Centres, která je sama z Izraele, konzultovala změny se Západočeským muzeem a také s odborníky na židovské komunity z České republiky, Izraele a Velké Británie. Nejnovější nálezy potvrzují historické informace o židovském hřbitově starém přes pět set let, nicméně nemají žádný vliv na započaté práce na parkovací budově.

V současnosti probíhá výstavba projektu Plzeň Plaza podle předpokladu a změny provedené v plánech parkovací budovy neovlivní jeho uvedení do provozu. Mělo by se tak stát v listopadu 2007.