Ve srovnání s předchozím měsícem dubnová stavební produkce očištěná od sezonních vlivů klesla o 0,3 procenta. Po vyloučení vlivu pracovních dní, v dubnu byl jeden pracovní den navíc, vzrostlo stavebnictví meziročně o 15,9 procenta.

Růstu stejně jako v minulých měsících pomohlo teplé počasí, nízká srovnávací základna z minulého roku a poptávka po stavebních pracích.

Vydaných stavebních povolení ubylo

Stavební úřady v dubnu vydaly 8919 stavebních povolení, to představuje meziroční pokles o 8,1 procenta. K tomu zřejmě přispěl nový nový stavební zákon platný od ledna 2007, který nově upravuje problematiku vydávání stavebních povolení.

Mnohé stavby, na které se dosud vztahovalo stavební povolení stačí teď jen ohlásit. Podle nového zákona se dají stavět stavby menšího rozsahu i bez ohlášení. Navíc se nabízí možnost takzvaného zkráceného řízení za pomoci autorizovaného inspektora.

V dubnu stavební úřady také povolily výstavbu 3169 bytů. Z toho novou výstavbou vznikne 2733 bytů a změnou dokončených staveb 436 bytů. Orientační hodnota nově povolených bytů v bytových domech byla 7,3 miliardy korun.