Z celkové sumy 5,5 miliónu korun má činit příspěvek od státu 1,5 miliónu a ostatní finance půjdou z městského rozpočtu. Dotazník, který musí být vyplněný a odevzdaný nejpozději do 1. září letošního roku, získají žadatelé na webových stránkách města nebo přímo na odboru památkové péče.

"S dotazníky máme dobré zkušenosti. Slouží jako jeden z podkladů pro aktualizaci jednotlivých akcí v Programu regenerace. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek. Nemůže je získat vlastník, který má vůči státu dluhy například v podobě nezaplacených daní či pojistného," řekla náměstkyně primátora Ivana Popelová (ODS).

Majitel nemovitosti nemá na příspěvek nárok ani tehdy, pokud je památka nebo její část součástí ručení k úvěru, jenž není v řádném termínu splácen. Náměstkyně v této souvislosti také připomněla, že příspěvky poskytované ze zmíněného programu jsou přísně účelové a mohou být použity jen na úhradu prací směřujících k uchování kulturní památky, nikoliv na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, ani na práce investiční povahy.