"Financování zpětného odběru a recyklace (tedy ne skládkování) elektrozařízení je podle zákona odpovědností výrobců, respektive dovozců. Ti prostřednictvím tzv. kolektivních systémů budují síť smluvních míst zpětného odběru. Ta jsou zřizována na sběrných dvorech obcí, kam jsou občané zvyklí odevzdávat některé druhy odpadů," říká generální ředitel Elektrowin Roman Tvrzník.

A dodává, že zřízení takového místa ve sběrném dvoře šetří obci náklady na odvoz a recyklaci spotřebičů. "O sběrná místa je zájem a počet zpětně odebraných spotřebičů neustále narůstá. Například kolektivní systém Elektrowin za rok 2006 zpětně odebral 10 700 tun elektrozařízení, což představuje více než 330 000 kusů domácích spotřebičů," vysvětluje Tvrzník.

Množství zpětně odebraných elektrozařízení je úměrné tomu, jak roste povědomí občanů o systému zpětného odběru elektrozařízení. Důležitým faktorem je i vzdálenost místa bydliště k místu zpětného odběru.

Kam s nimi?

Vyřazený spotřebič můžete odevzdat přímo v prodejně při nákupu nového nebo při sběrových akcích, pravidelně pořádaných obcemi - tedy v rámci tzv. mobilních svozů. 

Zpětný odběr vztahuje na jakýkoli elektrický spotřebič, tj. zařízení připojitelné k elektrické síti či fungující na baterie. Nejde jenom o chladničky, myčky, pračky či radiátory, ale i o malé - vysoušeče vlasů, mixéry, kulmy, varné konvice, pily či ruční vrtačky.

Pokuta od obce

V případě, že elektrozařízení skončí v popelnici nebo na černé skládce se poškozuje životní prostředí, navíc se stává odpadem, o který se musí postarat příslušná obec. Likvidace elektrozařízení ji pak stojí nemalé finanční prostředky. Obecní úřad může za porušení zákona udělit pokutu až do výše 20 tisíc korun.

 "Největším problémem jsou v současné době spotřebiče, které se vejdou do kontejnerů pro směsný odpad, popř. vedle nich. V lepším případě, v těch horších končí spíše na černých skládkách v lesích či podél cest," dodává Roman Tvrzník.

Kde najít informace

Pokud nevíte, kam s vysloužilým spotřebičem, poradit by vám měli na obecním nebo městském úřadě či přímo u prodejce. Také na webových stránkách www.elektrowin.cz. Starý spotřebič můžete bez ohledu na místo bydliště odložit na kterémkoli místě zpětného odběru nebo místě k tomu určeném obcí - zpravidla se jedná o sběrné dvory.

Prodejci jsou ze zákona povinni převzít vysloužilý elektrospotřebič při koupi nového podobného charakteru a funkce systémem kus za kus. Při nákupu nové pračky můžete odevzdat pračku, ale nikoli chladničku.

Zákazníky by navíc měli informovat, kde najdou nejbližší místo zpětného odběru. To platí nejen pro "kamenné" obchody, ale i pro nákup přes internet.