Průměrně velká obytná plocha v České republice je 71,8 metrů čtverečních, pořizovací cena jednoho metru čtverečního činí 28,8 tisíce korun. Tyto údaje zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Cena a velikost obytné i užitkové plochy bytů kolísají v závislosti na struktuře dokončených bytových objektů. Obytná plocha rodinných domů je téměř dvojnásobná proti bytům v obytných domech.

Rodinné domy vedou

V rodinných domech vznikaly v loňském roce zejména byty 5+1 s průměrnou obytnou plochou 98 metrů čtverečních. V bytových domech to byly převážně byty dvoupokojové mírně nad 50 metrů čtverečních. Nejmenší byty se staví v domech s pečovatelskou službou a penzionech.

V Česku se loni dokončila výstavba 30 190 bytů. Rozhodující podíl na bytové výstavbě měly rodinné domy, ve kterých se loni dokončilo téměř 13 230 bytů. Na rozdíl od masové panelové výstavby před zhruba 30 lety nyní převažuje zděná výstavba. Stále málo bytů a domů se staví ze dřeva, na dokončené výstavbě se loni podílely zhruba 3,5 procenty.