První informace, které máte o pozemku k dispozici, jsou většinou z inzerátu. Zde získáte základní představu o rozloze, ceně a umístění, případně další vybavenosti například o přístupové komunikaci, inženýrských sítích. Vhodné je si sjednat osobní schůzku a domluvit si návštěvu příslušného pozemku.

Inzeráty a realita se mohou mnohdy diametrálně lišit. A sami dokážete vzhledem k vašim budoucím záměrům nejlépe odhadnout nakolik odpovídají vašim požadavkům a v jaké lokalitě je pozemek umístěn. Někdy kupující až na místě zjistí, že blízkost dálnice či rušná doprava neodpovídá tomu, co očekával na základně nabídky v inzerátu.

Geologický průzkum je důležitý

Pokud hodláte stavět, měli byste si nechat udělat geologický průzkum. I pozemek, který vypadá na první pohled nevinně a pro stavbu domu ideálně, může skrývat některá nemilá překvapení. Znalost geologických podmínek parcely vám umožní rozhodnout se o jeho koupi.

Asi těžko byste totiž stavěli na parcele s nízkou únosností podložních vrstev. Zhoršit budoucí stavbu a potažmo bydlení by vám mohla například i vysoká hladina spodní vody.

Co se týče tvaru a orientace pozemku, stavební odborníci doporučují vybrat takový, kde budoucí dům bude mít obytnou část orientovanou na jihozápad a jihovýchod. Dobře se dá stavět například na parcelách obdélníkového tvaru.

Rozměr pozemku přímo souvisí s velikostí domu, který zamýšlíte stavět. Pro běžný rodinný dům s menší zahradou postačí parcely o výměře do 900 m2. Jestliže jsou vaše plány velkolepější a chcete velké sídlo s přiměřenou zahradou, pak uvažujte minimálně o 1000 m2

Co nejvíce informací

Vyplatí se i návštěva obecního úřadu. Tady byste se měli zajímat především o jméno vlastníka pozemku, jeho číslo, můžete si vyžádat kopii katastrální mapy příslušné obce. Už v této fázi zjišťujte, zda-li je možné napojení na kanalizaci, plyn a také to jaká omezení se k pozemku vztahují.

Kupovaný pozemek by měl být územním plánem obce určený pro výstavbu rodinného bydlení. V lokalitě by neměla být vyhlášena stavební uzávěra. Pozemek by také neměl zasahovat do ochranného pásma, to by mohlo v budoucnu komplikovat stavební řízení. Ověřte si také, zda pozemek není zatížený nějakým typem věcného břemene anebo závazky ve prospěch jiných osob.

Cena a povinnost platit daň

V atraktivních lokalitách bude pochopitelně cena pozemku vyšší - může se vyšplhat až k několika tisícům korun. Levnější pozemky jsou k mání v lokalitách u vesnic vzdálenějších od větších měst. V městských a příměstských lokalitách pak zaplatíte za metr čtvereční opět více.

Pozemky ke koupi většinou nabízejí realitní kanceláře, ale výhodně můžete koupit parcelu i od města či obce. Pokud nespěcháte a máte čas sledovat nabídku na úřední desce, může se vám nákup opravdu vyplatit.

O takový pozemek může projevit zájem každý. Podle zákona totiž musí město nebo obec svou nabídku stavebních pozemků zveřejnit. Když pozemek koupíte, vzniká automaticky povinnost odvádět z pozemku daně. Ta tvoří součást daně z nemovitosti.