V praxi to znamená jediné. Odpadní voda se přímo ze septiků do půdy nebo vodních toků už nesmí dál vypouštět, je ji nutné předtím upravit.

Vyvážet nebo čistit

Občané, kteří nemohou svůj septik napojit na veřejnou kanalizaci, mají několik možností, jak se s novými pravidly pro vypouštění vyrovnat.

Nejjednodušší a nejlevnější variantou je zaslepit odtok. Ze septiku se tak stane žumpa, ze které voda neodtéká, ale musí se vyvážet. Nová pravidla se tak na žumpy nevztahují. "Očekávám, že se většina majitelů septiků vydá tímto směrem," sdělil Právu Jiří Vavřač z odboru životního prostředí radnice Jablunkova na FrýdeckoMístecku.

Úřady až na výjimky nepovolují nové stavby septiků

Další z možností je nový septik. Úřady však jejich stavbu dnes již prakticky nepovolují. Jedinou výjimkou jsou septiky vybavené zemním filtrem nebo jiným způsobem biologického čištění. "Zcela nový septik se všemi atesty a kolaudacemi může vyjít i na 70 tisíc," řekl Právu Jan Gorel z firmy Gool, která se prodejem a montážemi septiků zabývá.   

Poslední možností je septik zmodernizovat. To znamená pořídit k němu domovní čističku odpadních vod. K vybudování domovní čističky je třeba požádat o povolení odbor životního prostředí, které stojí 300 korun, a také požádat o bezplatné povolení k nakládání s odpadními vodami. Náklady na čistírnu i s její instalací se pohybují okolo 50 tisíc korun.

Vyřídit včas

Podle vyjádření pracovníků vodoprávních úřadů a ministerstva životního prostředí jejich inspektoři od prvního ledna plošné kontroly majitelů septiků nechystají. Pokud však dostanou podnět, že někde není vše v pořádku, musí konat.   

Je tedy možné, že se nevyhovující septiky stanou zbraní při vyřizování sousedských sporů. Jejich majitelům lze tedy doporučit, aby si o prodloužení povolení zažádali co nejdříve.

"Pokud to neudělají do 30. června, budou muset později žádat o nové povolení," řekla Právu Jarmila Krebsová z tiskového oddělení ministerstva životního prostředí