Ukončení platnosti většiny povolení k čerpání vod však vyvolalo velký zájem veřejnosti. Ukázalo se, že i když většina obyvatelstva má přístup k vodě z vodovodu, přesto vodu ze studní nebo povrchových vod nadále využívá.

A také že ji řada lidí využívá bez povolení a někdy i ze studní postavených načerno. Ministerstvo zemědělství odhaduje počty takových případů na desítky až stovky tisíc.

Studny zlegalizujte

Jestliže máte studnu postavenou bez stavebního povolení, měli byste do konce letošního roku požádat o jeho dodatečné vydání na vodoprávním úřadě, neboť se jedná o vodní dílo. Pokud majitel načerno postavenou studnu přihlásí, nebudou proti němu vodoprávní úřady uplatňovat žádné sankce.

Stavební povolení je potřeba také pro stavbu nové studny. Rekonstrukci studny je třeba vodoprávnímu úřadu nahlásit a ten podle rozsahu prací rozhodne, zda je stavební povolení potřeba nebo není.

Odběr vody

"Chtěl bych uklidnit veřejnost, že nám nejde o nahlašování jednotlivých studní. Určitě nechystáme ani zpoplatnění odběrů podzemních a povrchových vod pro domácnosti," uvedl ministr zemědělství Petr Gandalovič.

Připomenul ale, že povinnost mít povolení k odběru podzemních a povrchových vod není žádnou novinkou, ale platí již od roku 1955. Právě proto majitelé studní postavených před rokem 1955 nemusí o povolení k odběru vody žádat, protože ho mají ze zákona automaticky.

Namátkové kontroly

Podle Gandaloviče budou vodoprávní úřady i ministerstvo zemědělství provádět namátkové kontroly na odběry vod. "Půjde zejména o případy, kdy nepovolený odběr způsobí svému okolí nějaké škody," řekl. Tedy například v případech, kdy držitelé povolení z nějakých důvodů o svůj vodní zdroj přijdou.