Vládní úřady pro stavebnictví a místní rozvoj ve Velké Británii přišly proto s návrhem, aby veškeré obytné domy, stavěné po roce 2016, splňovaly nejpřísnější ekologická kritéria tzv. zero carbon - nulových uhlíkových emisí.

Požadavek nulových emisí se má dotýkat veškeré používané energie, tedy nejen topení a ohřevu vody, ale i elektrospotřebičů od televizí přes klimatizaci po kuchyňská zařízení.

Každý ve svém, ale ekologicky

Británie vychází ze sílícího trendu bydlení v menších domácnostech, a tedy očekávaného většího zájmu o rodinné domky. Ty musí být ekologicky šetrné.

Vládní Komise pro udržitelný rozvoj (SDC) koncem loňského roku publikovala studii, podle níž je dosažení ambiciózních ekologických cílů Británie "nedosažitelné", pokud nedojde ke snížení emise z britských domácností. V zemi je nyní asi 21 miliónů rodinných domků, které produkují 27 procent z celkových britských emisí. SDC odhaduje, že 75 procent domků bude v užívání i v klíčovém roce 2050.

Běžné domy spotřebují mnoho energie

Na vytápění konvenčních domů připadá 60 procent spotřeby energie, asi čtvrtina na ohřev vody a po třech procentech na ledničky, spotřební elektroniku, vaření a svícení. Studie rovněž uvedla, že dovybavení domácností ekologicky příznivými technologiemi a spotřebiči představuje finančně nejpřijatelnější cestu ke snížení domácnostních emisí.

Jeden z prvních domů využívajících sluneční energii v anglickém Oxfordu. Foto tve.org

Navržený program Zelených staveb by měl do roku 2050 vést k jejich dvoutřetinovému snížení. Návrh se zemi setkal s pozitivním ohlasem, především díky široce přijímanému ekologickému myšlení. To má v Británii velkou tradici. Nezanedbatelnou roli ale hrál i příslib ministerstva financí, že bezemisní stavby budou po určitou dobu daňově zvýhodněny jak pro stavebníky, tak pro uživatele.

Zelené stavby budou bojovat o hvězdičky

Principy staveb, příznivých k životnímu prostředí, jsou dostatečně známé. Zásadou jsou dobré tepelné izolační vlastnosti stavebních materiálů, zamezení nežádoucích úniků tepla dveřmi a okny, podlahové vytápění i sofistikované řízení spotřeby energie. Ta by měla přednostně pocházet z obnovitelných zdrojů, zejména slunečních panelů, větrných turbín a tepelných čerpadel.

Vyšší náklady by mohly pokrýt půčky

Stavební firmy ale varují, že bezemisní domy budou asi o deset procent dražší než tradiční. To údajně odradí mladé rodiny od plánů pořídit si stavbu tohoto typu. "Aby se taková vyšší investice vyplatila," soudí představitel jedné developerské firmy Richard Serrass, "musela by mladá rodina v domku žít alespoň deset let, ale podle našich statistik si většinou po dvou třech letech pořizují nové, větší nemovitosti." Navrhuje proto, aby součástí programu byly také půjčky nebo dotace mladým rodinám na pořízení bezemisních domů.

I v Brixtonu se začně s výstavbou nízkonenergetických domů. Foto geograph.com.uk

Jsou ale i výjimky. Developeři v hrabství Worcestershire, v Brixtonu, na jižních předměstích Londýna a v Leicesteru začali domy s nulovou produkcí uhlíkových emisí stavět v předstihu.

Například kolonie 36 rodinných domků v Redditchi je budována z konstrukčních prvků na bázi dřeva s izolací ze skelné vaty. "V porovnání s tradičními stavbami budou naše domy produkovat méně než polovinu emisí a jejich cena bude standardní," tvrdí zástupce worcestershirského developera Alan Yates. "Jejich provoz přitom bude o třetinu levnější."