"Hlavním motivem je ochrana souboru přirozených doubrav, olšin, vlhkých luk a rybníků, významných společenstev rostlin a živočichů," uvedl radní Petr Štěpánek (Strana zelených).

Ačkoli majitelé slevili z původně požadovaných padesáti miliónů, se konečná cena zdá některým zastupitelům vysoká. "Zaráží mě, že za vysokou cenu vykupujeme les, který je neudržovaný. Některé stromy jsou dokonce napadeny kůrovcem," uvedl Jan Slezák (ČSSD).

Radní Štěpánek ale tvrdí, že cenu parcel ovlivnila vyšší hodnota pozemků, na kterých není les. Letos město počítá se základní obnovou porostu, na další rekultivace bude vynakládat asi půl miliónu korun ročně.

Oblast využívá k odpočinku na osmdesát tisíc lidí z blízkého sídliště. Milíčovský les, který na panelovou zástavbu přímo navazuje, je od roku 1998 součástí přírodní památky Milíčovský les a rybníky.