Jak potvrdil generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) Miloslav Mašek, v posledních letech se stále snižuje počet nových absolventů učebních stavebních oborů nastupujících do praxe. Tak se dlouhodobě zhoršuje věková struktura zaměstnanců stavebních firem v řemeslných profesích.

Příčin tohoto neutěšeného stavu je hned několik. Jednak  nepříznivý demografický vývoj, ale i fakt, že stavebnictví má nižší společenskou prestiž. Stále je považováno za odvětví s převahou manuální práce mnohdy v nepříznivých  povětrnostních  podmínkách.

Dalším problémem je podle Maškových slov i celkově nízká hmotná zainteresovanost středního pedagogického  personálu učilišť, což neumožňuje v těchto zařízeních soustředit špičkové odborníky.

Zvýšit popularitu profese

SPS připravuje v úzké spolupráci s představiteli škol a učilišť komplexní návrh renesance učňovského školství. Možnost vykonávání odborné praxe učňů stavebních oborů ve stavebních podnicích by prý podle zástupců SPS napomohla bližšímu propojení obsahu výuky se skutečnými potřebami praxe a tím pádem i zvýšení přitažlivosti  daného oboru. Návrh se bude předkládat vládě ČR v druhé polovině roku 2007.

K navýšení zájmu o učňovské školství by mohla napomoci i lepší prezentace stavebních řemesel na základních školách nebo  Dny otevřených dveří zaměřené na rodiče vycházejících žáků.