Rozvody plynu v domě byly už relativně staré a v rámci stavebních úprav i při rekonstrukci kuchyně došlo často k úpravám v okolí plynových rozvodů.

Při koupi domu nikoho nenapadlo vyžadovat či nechat vystavit revizi plynového zařízení a ani v následujících letech si ji pan Petr nenechal udělat. Rodině se již delší dobu zdálo, že v domě je trochu cítit plyn, ale nepřikládali tomu velký význam.

Rozvod plynu na rodinném domě u Ostravy signalizoval, že údržbě plynových zařízení se dlouho nikdo nevěnoval.

Rozvod plynu na rodinném domě u Ostravy signalizoval, že údržbě plynových zařízení se dlouho nikdo nevěnoval.

Jednou v létě odjeli na delší dovolenou a zavřeli pořádně všechna okna a dům byl skoro dva měsíce nevětrán. Po návratu rozsvítili v předsíni … a nahromaděný plyn v kuchyni explodoval. Naštěstí výbuch prorazil boční stěnu s francouzskými okny a nikoho nezranil.

Revize plynu v rodinném domě je ze zákona povinná jen v případě zásahu do rozvodu plynu či plynových zařízení. Přesto má smysl ji provádět pravidelně (např. po třech letech) a zvláště pokud dochází ke stavebním úpravám v okolí plynových rozvodů.

Většina plynových spotřebičů ve svém návodu k použití stanoví pravidelné termíny kontrol spotřebiče.

Měření přítomnosti plynu při inspekci nemovitostí Nemopas.

Měření přítomnosti plynu při inspekci nemovitostí Nemopas

FOTO: Nemopas

Při inspekci nemovitostí sice inspektoři Nemopasu nevystaví revizi plynového zařízení, ale upozorní na její potřebnost. Krom toho pomocí specializovaných měřicích přístrojů zkoumají a případně identifikují přítomnost plynu v interiéru domu.

 Autor: Ing. Radek Dědina, inspektor nemovitostí

INZERTNÍ SDĚLENÍ
Jedním z možných způsobů, jak eliminovat podobná nepříjemná překvapení na nemovitosti, je prověření všech technických rizik na ní. Pro základní laické prověření lze využít publikaci ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ, která vychází z metodiky inspekce nemovitostí NEMOPAS.
ENCYKLOPEDIE VAD NEMOVITOSTÍ je odborná publikace, která se zaměřuje na problematiku vad a poruch staveb a je určena pro laickou veřejnost. Klade si za cíl předat dlouholeté zkušenosti inspektorů NEMOPAS, soudních znalců ze znaleckého ústavu DEKPROJEKT a expertů z Akreditované Laboratoře ATELIER DEK všem, kteří mají zájem o základní prověření technického stavu nemovitostí určených k bydlení.
Encyklopedie vad nemovitostí je rozdělena na tři díly. Do prvního dílu jsou zařazeny ty obory, které podle názoru autorů zásadně ovlivňují funkčnost nemovitosti - STATIKA, HYDROIZOLACE - či se dají relativně jednoduše kontrolovat a diagnostikovat - POVRCHY. Ve druhém díle jsou představeny vady a poruchy v dalších základních technických oborech týkajících se technického stavu nemovitostí - ZVUK A HLUK, POŽÁR A BEZPEČNOST, ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOST, ÚNIKY TEPLA. Ve třetím díle, který v těchto dnech nově vyšel, jsou zahrnuta rizika spojená s TECHNICKÝM ZAŘÍZENÍM BUDOV.
Vůbec nezáleží na tom, zda čtenáři nemovitost zrovna kupují, nebo již nějakou vlastní či užívají. Jde o to, aby s pomocí této publikace sami dokázali vytipovat rizika jejího technického stavu, která by jinak mohla zůstat skryta, a podle toho se vědomě rozhodovali, co s nemovitostí dál.