Hlavní obsah

Elektrické podlahové vytápění přispívá k lepší tepelné pohodě tím, že je teplo v místnosti rovnoměrně rozvrstvené. Také proto, že mnohem menší cirkulace teplého vzduchu v místnosti brání víření prachových částic a nižší teplota vytváří příjemnější klima.

Teplo od podlahy

Vzduch ve výšce hlavy může být až o několik stupňů chladnější, což přináší úsporu v závislosti na požadované teplotě povrchu podlahy až o 10-25 procent. Podlahové vytápění umožňuje bez omezení využívat celou plochu podlahy. Díky nižší cirkulaci vzduchu se v místnostech zvyšuje relativní vlhkost vzduchu.

Podlahové vytápění může plnit úlohu centrálního topení, ale více se používá jako doplňkový systém k hlavnímu vytápění, případně pomáhá temperovat místnosti v přechodném ročním období před nebo na konci topné sezóny.

Skladba podlahy

Pokud při rekonstrukci podlahy není položena potřebná vrstva tepelné izolace a betonová deska není dilatována, nelze použít podlahový systém vytápění jako hlavní. Naopak izolaci pod topnou vrstvou nemusíme budovat u malých ploch s krátkodobým provozem, např. v koupelnách. Tam stačí položit tenkovrstvé systémy těsně pod dlažbou.

V novostavbách máme při řešení podlahové skladby více možností. Nejvýhodnější je oddělit betonovou desku od ostatních pevných konstrukcí, jako jsou zdi, podkladní beton a základy. Od podkladního betonu se odděluje topná deska vrstvou tepelné izolace a od stěn dilatační spárou vyplněnou pružným materiálem. Účinnost podlahového vytápění závisí na použité podlahové krytině.

 Čím menší je tepelný odpor nášlapné vrstvy, tím se podlaha lépe ohřeje. Ideální je keramická dlažba nebo dlažba z přírodního kamene. Použít však můžeme i dřevěnou plovoucí podlahu. Pro příjemné užívání podlahového vytápění je nutné zajistit vhodnou teplotu podlahy, řízenou ekvitermně regulací teploty.

Vytápěná podlaha je velmi příjemná. Foto archiv DůmBydlení

Řešení elektrického vytápění

Systém podlahového elektrického vytápění využívá rozvodu topného kabelu, rohože či topné fólie pod podlahovou nášlapnou vrstvou a lze ho řešit konstrukčně několika způsoby. Podstatou je využívání odporového ohřevu ve vodiči ze speciální litiny, která se průchodem elektrického proudu zahřívá.

Vodič pak ohřívá potěrovou vrstvu, v níž je zalit. Výkon topení závisí na tepelně izolačních vlastnostech podkladové vrstvy, tepelných ztrátách objektu a místním klimatu. Z hlediska činnosti se elektrické podlahové topné systémy dělí na akumulační, poloakumulační a přímotopné.

U akumulačních systémů je topný kabel umístěn ve vrstvě betonu, která během doby nízkého tarifu naakumuluje teplo potřebné k vyhřátí místnosti. Tento způsob neumožňuje časovou regulaci vytápění a vyžaduje velký příkon.

Množství tepla se v tomto případě nedá regulovat. Poloakumulační systémy jsou vhodným doplňkem přímotopů. Teplý vzduch z přímotopu nesálá, ale hromadí se u stropu, takže u podlahy je zima. A právě sálavé teplo vytváří pocit pohody.

Při instalaci elektrického vytápění se vyplatí preciznost. Foto archiv DůmBydlení

Podlaha vyhřátá topnými kabely zlepší i vertikální rozložení teploty vzduchu. Využitím podlahového vytápění je proti radiátorům nebo elektrickým konvektorům možné snížit teplotu vzduchu o 2-3 °C při zachování stejného pocitu tepla.

Už při snížení prostorové teploty o 1°C ušetříme 5-7 % energie při vytápění. Stále více se používají kombinované systémy, kdy část výkonu potřebná k vytápění je v podlaze a zbytek je dodáván elektrickými konvektory.

Ve dnech s extrémně nízkými teplotami doplňují potřebné teplo konvektory, ale po většinu topného období potřebu tepla kryje topení v podlaze.

Přímé podlahové vytápění

Přímé podlahové vytápění lze využít jako komfortní doplněk v místnostech s keramickou dlažbou. Hlavním úkolem podlahového topení v tomto případě není vytápění místnosti, ale zajištění příjemné teploty dlažby.

Podlahové přímotopy se využívají v koupelnách a chodbách. Výkon elektrických kabelů či rohoží může být vypočítán i na pouhé temperování místností. Elektrické topné rohože a kabely se hodí zejména při rekonstrukcích místností a všude tam, kde by byla výška teplovodního systému na překážku.

 Dodatečná instalace elektrického systému v obytných místnostech představuje navýšení podlahové hrany o 2 cm. Výhodou podlahového vytápění je snadná regulace, k níž se využívají analogové a digitální termostaty. Programují se v týdenním režimu, takže o víkendu lze nastavit jiný teplotní profil než ve všední dny.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků