Hlavní obsah

Efektivní fungování sběru elektrozařízení brzdí legislativa

Před dvěma lety, 13. srpna 2005, vstoupila v platnost novela zákona o odpadech. Ta ukládá výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zajistit financování zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických zařízení, recyklaci a materiálové využití odpadu. Děje se tak prostřednictvím kolektivních systémů k tomu účelu založených. Současné výsledky ukazují, že objem zpětného odběru elektrozařízení vzrůstá.

Efektivní fungování sběru elektrozařízení brzdí legislativa

Například kolektivní systém ASEKOL zpětně odebral již více než 11 000 tun vysloužilých elektrozařízení. Aby se však situace zlepšila skutečně markantně, je třeba upravit legislativu. Postupné budování a rozšiřování sběrné sítě zpětného odběru elektrozařízení spolu se šířením osvěty mezi lidmi nese své ovoce.

"Od svého založení v červenci 2005 jsme se postarali už o 11 008 tun elektrozařízení, přičemž 5216 tun jsme vybrali jen za uplynulých sedm měsíců letošního roku. Z toho je jasně patrné, že objem zpětně odebraných elektrozařízení narůstá," říká Jan Vrba, jednatel kolektivního systému ASEKOL.

Podle EU ve zpětném odběru zaostáváme

Podle směrnice Evropské unie musí Česká republika do roku 2008 zpětně odebrat 4 kg na obyvatele a rok. Zatím se u nás celkově vybírá zhruba polovina.

"Přestože se může zdát, že čtyřkilogramová hranice je za stávajících podmínek nedosažitelná, opak je pravdou. ASEKOL v roce 2008 plánuje odebrat 1,2-1,5 kg elektrozařízení na osobu a rok. Pokud podobný standard splní i ostatní kolektivní systémy, vytčeného cíle dosáhneme," věří Vrba.

Potřeba dalších právních úprav

Přes pozitivní údaje zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení v České republice bohužel stále brzdí nejednoznačná legislativa. "Zpětný odběr si zaslouží lepší právní úpravu. V západní Evropě je zajišťován převážně prostřednictvím jen jedné společnosti, případně je trh členěn po skupinách výrobků," vysvětluje Vrba.

Na vylepšení legislativy mají zájem i další subjekty, jako jsou obce, výrobci a v neposlední řadě i stát. Obce spravují sběrné dvory, což je hlavní pilíř zpětného odběru elektrozařízení.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků