Hlavní obsah

Bezpečnostní zásady při topení se vyplatí dodržovat

Topná sezóna začíná a abychom předešli nepříjemným událostem neuškodí připomenout si některé bezpečnostní zásady spojené s užíváním topidel. Na ty bychom podle Petra Kopáčka ze Záchranného hasičského sboru neměli zapomínat.

Bezpečnostní zásady při topení se vyplatí dodržovat

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat správné instalaci a údržbě topidel. Vždy se řiďte návodem výrobce, který musí být připojen k výrobku. V žádném případě neinstalujte topidla bez odborné pomoci.

Topidla nepodrobujte jakýmkoli domácím "vylepšením" nebo úpravám, zvyšuje se tím riziko vzniku požáru, výbuchu či jiného neštěstí. Dodržujte zásadu bezpečné vzdálenosti topidla od dalších předmětů v místnosti, stavebních konstrukcí a podlahových krytin. Za bezpečnou vzdálenost lze považovat u spotřebičů na tuhá paliva 80 cm ve směru hlavního sání a 20 cm v ostatních směrech. U spotřebičů na kapalná a plynná paliva a u spotřebičů na elektřinu je to 50 cm a 10 cm.

Topné těleso na tuhá paliva zabezpečte ochrannou (nehořlavou) podložkou pod topidlem, které znemožní vznícení podlahy a zabrání také žhavým uhlíkům vypadlým z kamen zapálit okolní předměty. Ochranná podložka by u všech spotřebičů na tuhá paliva měla přesahovat půdorys spotřebiče nejméně o 30 cm před přikládacím a popelníkovým otvorem a 30 cm na bočních stranách.

Máte-li plynové vytápění, dodržujte lhůty revizí plynových spotřebičů. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým. Dávejte si pozor i na spalování vlhkého dřeva, komín se přitom zanáší větším množstvím sazí a tím se zvyšuje i riziko požáru.

Komíny přenechte kominíkům

Ačkoli čištění vlastních komínů lze teoreticky provádět svépomocí, lepší je se spolehnout na odborníky - kominíky. Ti by měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte ke komínu připojit jakýkoli spotřebič nebo hodláte změnit druh paliva. O provedeném čištění vydá kominík doklad.

Pravidelné vymetání sazí v komíně a vybírání odpadu by mělo být stejnou samozřejmostí jako kontrola technického stavu komína. Pryč jsou doby, kdy kominík obcházel dům od domu a sám si hlídal svůj rajón. Dnes si řádné čištění a kontrolu komínů musí prostřednictvím kominické firmy zajistit majitelé objektů sami.

Podle Kopáčka bychom měli provádět čištění a kontrolu komínů a topidel minimálně před začátkem topné sezóny a po jejím skončení. "Zkontrolovaný, dobře vyčištěný a seřízený tepelný spotřebič přináší nejen spolehlivější provoz a požadovaný výkon, ale i významnou úsporu paliva," zdůrazňuje závěrem Petr Kopáček.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků