Před dům přijede vůz s přístrojem na rozvláknění a nafoukání izolace. Výrobcem proškolený pracovník natáhne k potřebnému místu hadici. Pokud jde třeba o dutinu dvouplášťové ploché střechy, tak až do dutiny.

Do stroje umístěného na automobilu dávkuje materiál, který se díky stlačenému vzduchu transportuje v potřebné hustotě až do konstrukce tak, aby na místě vytvořil souvislou vrstvu izolace. Pracovník postupuje od nejvzdálenějšího místa, nakonec utěsní vstupní otvor.

Vše proběhne bez stavebních úprav, hluku, čistě bez odřezků a odpadu. Instalace tepelné izolace u půdy jednoho domu trvá zhruba čtyři hodiny, celý dům lze zvládnout za jeden den.

Výhody foukané izolace

Slouží k zateplení hůře přístupných míst v dutých stěnách, střechách, ve stropech, zkrátka všude tam, kde je izolace klasickými postupy neproveditelná.

Podle svého typu zvládne šikmé, vodorovné či svislé konstrukce, o jejích možnostech se informujeme předem. Vždy je však nutné ji v konstrukci vhodně chránit před povětrnostními vlivy.

Izolační systém Magmarelax zajišťuje dodatečné zateplení stropních konstrukcí, zejména duté stropy, volné plochy nevyužitých pud, ploché duté pultové střechy, ale také duté stěny panelových domů.

Izolační systém Magmarelax zajišťuje dodatečné zateplení stropních konstrukcí, zejména duté stropy, volné plochy nevyužitých pud, ploché duté pultové střechy, ale také duté stěny panelových domů.

FOTO: IP Polná (2x)

Utěsní i ty nejmenší skuliny a otvory, což je dobře, protože teplý vzduch, který je lehčí než studený, stoupá ke stropu vytápěných místností a nachází skulinky, jimiž bez užitku proudí na půdu a stěnami ven.

Výrobci foukané izolace a zhotovitelé zateplení na svých webových stránkách slibují návratnost investice, tj. ušetřené náklady za vytápění, zhruba do šesti let, samozřejmě podle druhu foukané izolace a rozsahu její aplikace na stavbě.

Požadované úspory závisí do značné míry na správném výběru foukaného izolačního materiálu. Jeho základními vlastnostmi jsou nenasákavost, nehořlavost, nesléhavost a vedle tepelné i protihluková izolace. Pro spotřebitele je důležitá i dlouhodobá záruka na všechny zmíněné přednosti.

Různé materiály

Pro výrobu celulózové izolace se používá novinový papír, který je na strojním zařízení rozvlákněn a impregnován speciálními přísadami zaručujícími odolnost proti požáru, plísním, hmyzu a hlodavcům.

Na metodě rozvlákňování taveniny směsi hornin, případně dalších příměsí a přísad, je založena výroba izolace z minerální vlny. Vlákna bývají po celém povrchu hydrofobizována.

Systém foukané minerální izolace Magmarelax je vhodný do všech typu střech. V půdních prostorách nemusíme nic vyklízet, kvůli vyplnění dutin stačí jen odkrýt potřebnou část dřevěného záklopu.

Systém foukané minerální izolace Magmarelax je vhodný do všech typů střech. V půdních prostorách nemusíme nic vyklízet, kvůli vyplnění dutin stačí jen odkrýt potřebnou část dřevěného záklopu.

Izolace na bázi skelného vlákna má výborné tepelně technické vlastnosti a snadno propouští vodní páru. Je vyrobena metodou rozvlákňování taveniny skla a dalších přísad. Varianty se liší barvou, objemovou hmotností a součinitelem tepelné vodivosti.

Foukaný grafitový polystyren využívá poslední poznatky nanotechnologie pro praktické a profesionální zateplení konstrukcí. Pěnové perličky mají z výroby uzavřenou strukturu, čímž vzniká speciální nenasákavý produkt. Tato izolace je tak vhodná i do vlhkých prostor.

Nenasákavý polystyren s příměsí grafitu se hadicí vpraví do dutin při rekonstrukci fasády. Speciální hydrofobizovaný výrobek je vhodný také do vlhkých prostor.

Nenasákavý polystyren s příměsí grafitu se hadicí vpraví do dutin při rekonstrukci fasády. Speciální hydrofobizovaný výrobek je vhodný také do vlhkých prostor.

FOTO: Ciur (4x)

Dřevovláknitá izolace z čistých volných dřevěných vláken má všechny přednosti přírodního dřeva: trvanlivost, stabilitu a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti.

Výroba je založena na metodě rozvlákňování převážně borového dřeva, kdy jsou v procesu výroby přidány přísady, které chrání materiál proti škůdcům a plísním.

Foukaná dřevovláknitá izolace Climawood zajistí tepelnou a zvukovou izolaci prostřednictvím čistých volných dřevěných vláken.

Foukaná dřevovláknitá izolace Climawood zajistí tepelnou a zvukovou izolaci prostřednictvím čistých volných dřevěných vláken.

Příklady foukané izolace

Vlevo Climaglass – na bázi skelného vlákna, má výborné tepelně technické vlastnosti. Vyrábí se metodou rozvláknování taveniny skla a dalších přísad. Vpravo Climastone – minerální vlna (granulát), rozvlákněná směs hornin a dalších přísad, hydrofobizovaná.

Vlevo Climaglass – na bázi skelného vlákna, má výborné tepelně technické vlastnosti. Vyrábí se metodou rozvláknování taveniny skla a dalších přísad. Vpravo Climastone – minerální vlna (granulát), rozvlákněná směs hornin a dalších přísad. Izolace je hydrofobizovaná.

Vlevo Climastyren – grafitový polystyren je speciální výrobek vhodný do vlhkých prostor. Čočky mají zrnitost 2 až 4 mm. Vpravo Climatizer Plus – přírodní celulózová vlna vyráběná z výběrového recyklovaného novinového papíru.

Vlevo Climastyren – grafitový polystyren je speciální výrobek vhodný do vlhkých prostor. Čočky mají zrnitost 2 až 4 mm. Vpravo Climatizer Plus – přírodní celulózová vlna vyráběná z výběrového recyklovaného novinového papíru.