V domácí dílně se ke slovu dostanou nejčastěji tři typy elektrických ručních brusek na dřevěné rovinné povrchy. Každá je určena k trochu jiné práci.

Pásová bruska je perfektní na hrubé broušení velkých ploch a odstraňování starých nátěrů. Oscilační bruska je výborná do špatně přístupných míst a rohů. Excentrická bruska dosahuje bezkonkurenčně nejlepšího povrchu.

Pracovní částí pásové brusky se brusný pás, který se vyrábí v různých zrnitostech.

Pracovní částí pásové brusky je brusný pás, který se vyrábí v různých zrnitostech.

Pásová bruska

Stroj s brusným pásem supluje únavný pohyb ruky s brusným papírem. Díky rychlosti pásu až 400 metrů za minutu je velmi efektivní. Protože brusný pás běží stále stejným směrem, často vzniknou nežádoucí stopy po broušení, především když brousíme měkké dřevo napříč přes léta.

V tomto směru má brusný pás největší úběr materiálu, takže toho můžeme využít pro hrubé práce. Dokončovací operace však děláme po létech, nebo použijeme excentrickou brusku.

Pásová bruska je dobrá na hrubší broušení, např. na odstraňování starých nátěrů.

Pásová bruska je dobrá na hrubší broušení, např. na odstraňování starých nátěrů.

Běžné pásové brusky používají pás o šířce 60–110 mm a obvodu o délce 400–620 mm. Nejběžnější je rozměr 75 × 457 a 75 × 533 mm nebo 100 × 610 mm.

Volba brusky podle velikosti pásu, resp. brusné plochy, záleží na povaze broušených povrchů. Kdo ví, že bude brousit jen menší plochy, vystačí s malou bruskou, pro velké renovační a konstrukční práce přijde vhod bruska s velkou brusnou plochou a vyšším výkonem.

Brusný pás se po uvolnění napínacího válce musí nasadit ve správné směrové orientaci.

Brusný pás se po uvolnění napínacího válce musí nasadit ve správné směrové orientaci.

Všechny pásové brusky jsou vybaveny mechanismem pro povolení a výměnu pásu. Každý pás je po umístění na válce brusky potřeba vycentrovat, což obstaráme my, pomocí stavěcího šroubu nebo funkce automatického centrování.

Všímáme si také toho, zda vedle vaku na zachytávání brusného prachu lze k brusce připojit i externí odsávání vysavačem. Občas může vyvstat potřeba pracovat i s dalším příslušenstvím.

Po nasazení brusného pásu je potřeba ho vycentrovat, aby lícoval s brusnou plochou.

Po nasazení brusného pásu je potřeba ho vycentrovat, aby lícoval s brusnou plochou.

Některé modely lze po upnutí v poloze „vzhůru nohama“ použít jako stacionární stroj nebo pomocí brusného rámu stejnoměrně opracovávat velké plochy. Zdaleka ne každá bruska má tyto pomůcky v základní výbavě a k některým nejdou ani dokoupit.

Excentrická bruska

Zásluhou složeného pohybu (kmitání plus rotace) se brusná zrna pohybují v náhodném směru, výsledkem je nejlepší kvalita broušení ze všech porovnávaných typů brusek.

S brusným médiem o stejné zrnitosti dosáhneme výsledků o třídu lepších než s oscilační bruskou a brusku pásovou překonáme o dvě třídy. Svou roli v kvalitě brusu hraje také účinné odsávání brusného prachu přímo otvory v brusném papíru.

Excentrická bruska využívá kmitavý i rotační pohyb, takže brusný talíř je kruhový.

Excentrická bruska využívá kmitavý i rotační pohyb, takže brusný talíř je kruhový.

Brusný papír se na talíř připevňuje suchým zipem. Otvory musejí být v zákrytu.

Brusný papír se na talíř připevňuje suchým zipem. Otvory musejí být v zákrytu.

Určité omezení představuje kruhová brusná plocha, která vylučuje použití v rozích. Brusný papír se na brusný talíř připevňuje pomocí suchého zipu stejně jako u oscilačních brusek. Výměna brusného média je tedy o poznání jednodušší než u brusky pásové.

Kutilské brusky mají průměr brusného talíře 125 mm, rozkmit do tří milimetrů a příkon do 300 W. Jsou určeny na dokončovací práce, nikoli hrubé broušení. Na excentrickou brusku nemá smysl tlačit, naopak jemným přítlakem dosáhneme kvalitnějšího povrchu.

Excentrická bruska je ideální pro finální broušení povrchů, např. nábytku.

Excentrická bruska je ideální pro finální broušení povrchů, např. nábytku.

Profesionální brusky se vyrábějí také s brusným talířem o průměru 150 mm, výkonnějšími motory, možností volby rozkmitu a tvrdosti podložky mezi brusným talířem a papírem. Tyto stroje v závislosti na nastavení dovolují jak to nejjemnější broušení, tak poměrně efektivní ubrání materiálu.

Složený pohyb zaručuje nejhladší povrch, jeho kvalita na omak překvapí.

Složený pohyb zaručuje nejhladší povrch, jeho kvalita na omak překvapí.

Oscilační bruska

Tento typ brusky je na trhu hned v několika různých provedeních. Pro brusky s čtverhrannou brusnou plochou se vžil název vibrační, bruskám s trojúhelníkovitou brusnou plochou se říká delta brusky.

Trendem posledních let je víceúčelový nástroj, který vedle deltovitého brusného nástavce dovoluje použít spoustu dalších nástrojů, které těží z kmitavého, čili oscilačního pohybu. My se zaměříme obecně na brusky s oscilačním pohybem.

Oscilační bruska se vyrábí také s trojúhelníkovou neboli deltovitou brusnou plochou.

Oscilační bruska se vyrábí také s trojúhelníkovou neboli deltovitou brusnou plochou.

Kmitání ze strany na stranu je sice pro kvalitu broušeného povrchu příznivější než jednosměrný pohyb brusného pásu, ale horší než složený pohyb excentrické brusky. Výhodou je však možnost použít prakticky neomezený tvar brusné plochy.

Čtverhranné se používají na broušení větších ploch a s trojúhelníkovými se dostaneme do rohů. Některé stroje mají výměnné brusné plochy a dokonce při nasazení kruhového brusného talíře dokážou fungovat jako excentrická bruska.

Deltovitá nebo čtverhranná brusná plocha s kmitavým pohybem zaručují bezkonkurenční dostupnost do rohů.

Deltovitá nebo čtverhranná brusná plocha s kmitavým pohybem zaručují bezkonkurenční dostupnost do rohů.

Brusné papíry se upínají pomocí suchého zipu a většinou mají také vyseknuté otvory, kterými dochází k odsávání brusného prachu.

Oscilační bruska je na příkon stejně nenáročná jako bruska excentrická, proto se oba typy běžně vyskytují v provedení s akumulátorem, pásové brusky nikoli.

U všech typů brusek by vedle vlastního odsávání mělo jít připojit i externí.

U všech typů brusek by vedle vlastního odsávání mělo jít připojit i externí.

Může se vám hodit na službě Zboží.cz: