Keramické obklady a dlažby jsou samy o sobě velmi odolným a téměř věčným materiálem, který náročné prostředí koupelny nijak nezničí. To však nelze říct o podkladu, tedy stěně a podlaze, na nějž se lepí. Právě její špatná připravenost může za to, že dlaždice špatně drží nebo opadávají, proto je třeba se při obkládání koupelny zaměřit na přípravu podkladu.

„Vnikání vody do podkladů je nutné zabránit ideálně kombinací správných technologických postupů a vhodnou skladbou materiálů už při pokládce,“ říká Tomáš Lindauer za stavební chemii Rako System.

Stejně jako při obkládání jakékoli jiné plochy platí, že podklad pro lepení dlaždic musí být pevný, vyzrálý, zbavený nečistot a nerovností. Pro plošné vyrovnání stěn i podlah před pokládkou keramických obkladů a dlažeb lze využít vyrovnávací stěrkovou hmotu. Pro lokální opravu poškozených betonových konstrukcí se hodí rychletuhnoucí hmoty, které ve svém jménu nesou zpravidla označení Quick.

Pamatujte, že základní pravidlo pro to, abyste se z hezké koupelny radovali dlouhá léta, je nešetřit. „Lidé čas od času zanedbávají kvalitu použité stavební chemie. Koupí si obyčejné lepidlo místo flexibilního s tím, že jim stačí. Pak se diví, když po pár letech začnou dlaždice opadávat, praskat, drolí se spárovací hmota,“ varuje před velkou chybou, která může všechnu práci zkazit, Libor Koutník ze společnosti Los Kachlos.

Oprava pak vyjde mnohem dráž, než kolik činil rozdíl v ceně mezi levnější a dražší stavební chemií. Dbejte proto doporučení výrobce keramiky a dodržujte všechny technologické doby a postupy, jak máte.

Jak správně postupovat krok za krokem.

1. Penetrace podkladu

FOTO: Rako (7x)

Podklad opatřete vždy penetrací. Jestliže kladete novou dlažbu na starou, je třeba aplikovat takzvaný kontaktní můstek. Savé podklady s potřebou hlubšího zpevnění penetrujte neředěnou hloubkovou penetrací s označením PE 201.

V případě velmi savých materiálů použijte výrobek s označením PE 202. Penetrační nátěr nařeďte dle návodu, přibližně v poměru jedna ku třem až pěti. Spotřeba pak činí zhruba 0,15 až 0,25 litru na metr čtvereční.

2. Izolace

Pro koupelny platí, že se zde neobejdete bez izolace. Proto je třeba plochy izolovat nejběžnějším jednosložkovým nátěrem dle doporučení výrobce dlažby, vždy ve dvou vrstvách. Interval mezi vrstvami by měl činit čtyři až šest hodin. Hydroizolaci nanášejte válečkem nebo hladítkem.

Je nutná tam, kde je přímé zatížení vodou, například ve sprchovém koutu až do výšky dvou metrů, to samé platí pro stěnu za vanou. Na podlahy se vyplatí nanést také pojistnou izolaci, jejíž účinky oceníte v případě havárií, jako je tekoucí pračka, přetečení vany a podobně.

3. Aplikace těsnicí pásky

Pro překlenutí přechodů, dilatací a dotěsnění vnitřních rohů a koutů odborníci doporučují vložit do izolační vrstvy bandážní těsnicí pásku s minimální šířkou 80 milimetrů.

4. Lepení obkladů a dlažeb

Pro lepení obkladů a dlažeb v koupelnách se využívají takzvané modifikované lepicí tmely. Ty vybírejte vždy podle konkrétní situace. Liší se od sebe tmely vhodné do koupelny pro lepení na izolace, na sádrokarton, slinuté materiály a podobně.

Pro standardní formáty keramických obkladů a dlažeb lze využít cementové lepidlo třídy C1TE. Pro zmenšené formáty a mozaiky použijte bílé cementové lepidlo.

Naopak u tolik oblíbených velkých formátů je nutné vybrat lepidla kategorie C2TE s vyšší přídržností. Spotřeba lepicích tmelů se pohybuje od čtyř do pěti kilogramů na metr čtvereční.

5. Spárování stěny a podlahy

Po vytvrdnutí lepidla vyplňte spáry mezi dlaždicemi. Do koupelen zvolte vodoodpudivé spárovací hmoty, které díky speciálním přísadám lépe odolají vodě a vlhku. Některé navíc potlačují i tvorbu výkvětů a zajišťují odolnost proti plísním a bakteriím, což zjednodušuje starost o koupelnu.

Spotřeba spárovací hmoty je přibližně 0,3 až 0,8 kilogramu na metr čtvereční, například podle toho, jestli lepíte mozaiku nebo velkoformátovou dlažbu.

6. Těsnění pružných spár

V místě, kde mají být spáry pružné, například v dilatačních spárách či koutech, je vyčistěte od tmelu a vyplňte separačním provazcem, který zamezí nežádoucímu přilnutí tmelu ke dnu spáry a vymezí přesný tvar silikonové výplně, a trvale pružným sanitárním silikonem. Zabráníte tak vydrolení klasické nepružné spárovací hmoty.

7. Čištění

Pro odstranění cementových povlaků použijte čisticí prostředek typu CL 802. Ten si poradí při čistění obkladů a dlažeb nejen s cementovými zbytky, ale i s hořečnatými a minerálními usazeninami. Po důkladném vyčištění povrchu doporučujeme provést celoplošnou impregnaci povrchu přípravkem typu CL 809.

„Jde o speciální impregnační prostředek, který na povrchu keramiky vytváří ochrannou vrstvu, která zabraňuje pronikání vody i mastnot a omezuje také usazování nečistot. Povrch se pak následně lépe čistí, a dlouhodobě vypadá lépe. Použití impregnace nesnižuje protiskluznost dlažby, což je zvlášť v koupelně a sprchovém koutě velmi důležité,“ dodává Tomáš Lindauer.

Při obkládání koupelny je třeba pečlivě dodržovat návod. Jenom tak vydrží vše po mnoho let bez chyby.

Při obkládání koupelny je třeba pečlivě dodržovat návod. Jenom tak vydrží vše po mnoho let bez chyby.