Základem úspěchu je prevence, což je především správný výběr střešní krytiny a sklonu samotné střechy. Ty se odvíjejí od klimatické oblasti, v níž dům stojí.

Pravděpodobnou zátěž střechy si spočítáme podle mapy sněhových oblastí. Z ní budeme vycházet i při výběru systému bezpečnostních prvků.

Podle stavebních norem platných v horských oblastech musí být na okrajích střech účinnější protisněhové zábrany v porovnání s požadavky na stavby stojící v nížinách. Zábrany mohou mít podobu například tyčového zátarasu proti sesuvu sněhu.

Necertifikovaným nebo laicky vytvořeným zábranám se zdaleka vyhneme. Pojišťovny totiž v případě škod vyžadují při plnění certifikáty k daným bezpečnostním prvkům.

Zachytávače sněhu a další prvky konzultujeme s odborníky, tj. například s projektantem či výrobcem střešních krytin. V případě staršího rodinného domu, nebo tam, kde jsou problematické krovy, přizveme na radu i statika.

Při dodatečném pořizování protisněhového systému na novostavbu, nebo v rámci rekonstrukce střechy, je třeba si ověřit, že tento systém bude kompatibilní s naším typem střešní krytiny. Samozřejmostí je žádat k systému veškeré potřebné atestace a záruku.

Zábrany nemusejí být po celém obvodu střechy. Nutné jsou však nad vchodem, balkóny, chodníky, parkovištěm, nad okapem anebo tam, kde je třeba ochránit přilehlý majetek.

Nad místy, kde nehrozí žádné nebezpečí, může sníh klidně sjíždět ze střechy dolů. To je užitečné, protože se tak ulehčí krovům.