Právě užitné vlastnosti stavebního materiálu rozhodnou o kvalitě domu i o nákladech na bydlení v budoucnu. Jaký by tedy měl stavební materiál být?

Zejména by měl udržovat optimální mikroklima v domě a zvládat kolísání vlhkosti vzduchu.

 Čerstvou maltovou směs Malmix si lze na stavbu objednat přesně v požadovaném množství. Po objednání se dováží přímo na stavbu autodomíchávači, z nichž se malta přeuloží do plastových van o objemu 200 l.

Čerstvou maltovou směs Malmix si lze na stavbu objednat přesně v požadovaném množství. Po objednání se dováží přímo na stavbu autodomíchávači, z nichž se malta přeuloží do plastových van o objemu 200 l.

FOTO: MALMIX

Také by měl mít dobré akumulační schopnosti, aby díky pomalému přijímání a uvolňování tepla lépe odolával teplotním výkyvům.

Má být dostatečně únosný a umožnit výstavbu více podlaží. Tlumit zvuk a být zdravotně nezávadný – bez chemických přísad.

Samozřejmé jsou nároky na odolnost a trvanlivost, nehořlavost a téměř neomezenou životnost.

Stavební materiál pro obvodové zdivo má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je paropropustný, pevný, masivní a zároveň cenově dostupný. Navíc splňuje požadavky na nízkoenergetické a pasivní stavby bez zateplení.

Stavební materiál pro obvodové zdivo má vynikající tepelně izolační vlastnosti, je paropropustný, pevný, masivní a zároveň cenově dostupný. Navíc splňuje požadavky na nízkoenergetické a pasivní stavby bez zateplení.

Donedávna se stavělo hlavně z kamene a ze dřeva, později z nepálené hlíny, kterou vystřídala pálená cihla. Dnes stavíme z betonových, škvárobetonových, pilinobetonových, křemelinových, plynosilikátových či pěnosilikátových tvárnic.

Ale prosazují se i netypické materiály, jako jsou plechové profily, lisovaná sláma či plastické hmoty.

Cihla, to je tradice

Kromě toho, že je oblíbeným stavebním materiálem, má dobré tepelně izolační vlastnosti a lehčené cihly je mají ještě o třetinu lepší. Cihla je tvárná, její tvary i rozměry se dají kombinovat. Typizované konstrukce vnějších zdí mají mnohostranné využití.

Profiblok je ucelený pálený cihelný systém, který tvoří pálené tvarovky pro vnější a vnitřní nosné zdivo, příčkové zdivo, překlady a stropní konstrukce.

Profiblok je ucelený pálený cihelný systém, který tvoří pálené tvarovky pro vnější a vnitřní nosné zdivo, příčkové zdivo, překlady a stropní konstrukce.

FOTO: KM BETA

Stavba z cihel je rentabilní, zlepšuje hospodárnost, zvyšuje obytnou plochu i díky nižší tloušťce stěn o 5– 7 %. Nové technologie a konstrukce umožňují značně snížit náklady na výstavbu.

Klasická pálená cihla (např. Porotherm, Keratherm, Heluz, Profiblok) má výborné stavebně fyzikální vlastnosti vycházející z použitých přírodních surovin.

Klasickou plnou cihlu nahradily tzv. cihelné bloky. Klesá i časová náročnost zdění i spotřeba malty. Značně se tím omezuje i stavební vlhkost, zvyšuje se rychlost vysychání stavby a rychleji se dosahuje tzv. požadovaného tepelného odporu. Stavební i provozní náklady se snižují.

Ostění a parapety u cihlových staveb vždy vyžadují kvalitní provedení. Nové, funkčně vynikající, a přitom stavebně velmi jednoduché řešení nabízejí koncové celé a poloviční cihly Porotherm CB.

Ostění a parapety u cihlových staveb vždy vyžadují kvalitní provedení. Nové, funkčně vynikající, a přitom stavebně velmi jednoduché řešení nabízejí koncové celé a poloviční cihly Porotherm CB.

FOTO: WIENERBERGER (2x)

Použijeme-li co nejvíce stavebních prvků jednoho materiálu, snižujeme tím riziko tepelných mostů, které jsou příčinou tepelné energetické ztráty. Celistvost konstrukcí stěn a stropů zaručují ucelené stavební systémy, kdy výrobce dodá na stavbu vše potřebné (materiál na vnější obvodové zdi - přes příčky, překlady, věncovky, stropní konstrukce, komínová tělesa, malty i omítky).

Vlastnosti malty se přibližují svým složením použitému materiálu. Moderní technologie nabízejí suché maltové směsi, které po použití výrazně zvyšují tepelný odpor zdiva. Obyčejné nebo lehčené malty patří do standardní nabídky renomovaných výrobců.

Nové zdivo Porotherm T Profi v sobě spojuje výhody pálené cihly (pevnost a únosnost, ochrana proti hluku i požáru) a klady minerální anorganické izolace (tepelná ochrana a difúze vodních par).

Nové zdivo Porotherm T Profi v sobě spojuje výhody pálené cihly (pevnost a únosnost, ochrana proti hluku i požáru) a klady minerální anorganické izolace (tepelná ochrana a difúze vodních par).

Vápenopískové cihly (VPC) se dají použít pro obvodové i vnitřní zdivo. V interiéru se dá užít jak pro nosné, tak výplňové dělící stěny, a to především pro svou pevnost v tlaku a zvukově izolační vlastnosti. Jsou ideálním materiálem také pro vyzdívání tepelně izolačních vícevrstvých obvodových stěn. Cihly jsou součástí certifikovaného systému zděných sendvičových konstrukcí Sendvix.

Pórobeton a lehčené betony

Mezi přírodní materiály patří i pórobeton. Vyrábí se z vody, písku a vápence při minimálních technických nárocích. Výrobek se nevypaluje, ale vytvrzuje párou. Je to materiál zdravotně nezávadný, neuvolňují se žádné prachové emise ani plyny.

Nejznámější je Ytong, ale i Porfix či Hebel. Vykazují výborné tepelně izolační vlastnosti, vysokou pevnost, nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Snadná a rychlá výstavba je možná díky komplexní nabídce stavebních komponentů od sklepa až po půdu. Sklepní prostory, ale i vnější obvodové zdi a vnitřní nosné zdi se vyzdívají přesnými tvárnicemi, nenosné zdi příčkovkami.

Tvárnice se vyrábějí jako hladké bloky nebo s perem a drážkou. Zdivo snižuje množství použité malty. Manipulace je nenáročná díky nízké hmotnosti, některé kusy mají i úchopové kapsy. Doplňkové díly lze snadno uříznout ruční pilou. Odpad z pórobetonu je minimální. Jednoduché je i frézování drážek pro elektroinstalace. Odpadá také složité sekání do stěn. Malty se dodávají jako speciální suché směsi.

Pórobetonové tvárnice nabízejí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, nehořlavost a příjemné vnitřní klima. Vyrábějí se výhradně z přírodních surovin, jako jsou písek, vápno, cement a voda.

Pórobetonové tvárnice nabízejí vysoký standard tepelné izolace, mimořádnou stabilitu a odolnost, snadnou manipulaci a zpracování, nehořlavost a příjemné vnitřní klima. Vyrábějí se výhradně z přírodních surovin, jako jsou písek, vápno, cement a voda.

FOTO: YTONG – XELLA

Při zdění nesmí teplota vzduchu i podkladu klesnout pod +5 °C. A v zimě se do zdicí směsi nesmějí přidávat jiné přísady. Tato zásada však platí obecně i pro jiné druhy materiálů.

Mezi lehčené betony patří i stavební hmota Liapor. Základem hmoty je třetihorní hlína, která spolu s cementem tvoří lehký stavební materiál odolný proti mrazu i žáru. Vykazuje mimořádnou životnost.

S materiálem se pracuje stejně jako s pórobetonem, má jedinečné fyzikálně chemické i mechanické vlastnosti. Materiál je pevný, zdravotně nezávadný s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi a s možností komplexního řešení detailů.

Beton zaručuje pevnost

Odolává mechanickému poškození a má vysokou pevnost, odlévá se do libovolného tvaru a musí zaručovat dlouhodobé použití. Betonové stavby se těžko odstraňují.

Nevýhodou je velká hmotnost a značná tepelná vodivost. Ve srovnání s cihlou musí být betonová dvojnásobně silná, aby zaručovala stejnou izolaci. Použití betonu kombinujeme s jinými stavebními technologiemi, které zaručí dostatečné tepelně izolační vlastnosti.

Nová zakládací vysoce pevnostní a tepelně izolační malta Trend má až 8x lepší tepelně izolační vlastnosti než klasické cementové malty. Vykazuje tedy nízkou tepelnou vodivost, která bývá u ostatních běžných malt problémem.

Nová zakládací vysoce pevnostní a tepelně izolační malta Trend má až 8x lepší tepelně izolační vlastnosti než klasické cementové malty. Vykazuje tedy nízkou tepelnou vodivost, která bývá u ostatních běžných malt problémem.

Rozšířená je tzv. technologie suchého zdění, kdy se duté tvárnice z lehčených betonů naskládají tak, aby na sebe navazovaly duté prostory, do nichž se uloží armovací zpevňovací konstrukce a pro zpevnění se do ní nalije řídký beton. Výhodou je rychlost výstavby, během několika dnů je hrubá stavba hotová.

Jiným způsobem je odlévání betonu do předem připravených forem v podobě různých typů bednění. Od štěpkocementových či polystyrenových nebo do jejich kombinací. Desky tvoří tzv. ztracené bednění, jež se speciálními prvky rozepíná a spojuje.

Zvenku se klade odpovídající vrstva tepelné izolace a následně se celé patro zalije betonovou směsí. Jde o vysoce tepelně izolační kompletní stavební systém. Pokud se beton odlívá do běžného bednění, je nutné ho omítat a opatřit dobrou tepelnou izolací zvnějšku budovy.

Pozor na chyby při hrubé stavbě

Nejvíce chyb se nadělá na hrubé stavbě. Vznikají tak tepelné mosty, trhliny, rostou plísně a výkvěty. Odstranění těchto zdánlivých drobností skrytých pod omítkou stojí nemálo peněz, znamená to i spoustu práce, času a starostí.

Za problémy může zpravidla hrubé nedodržení technologie výstavby, třeba nesprávná tloušťka maltového lože.

Suchý způsob výstavby nabízí jeden z nejnovějších stavebních systémů pro rodinné domy, Skeletsystem, který umožňuje mít stavbu pod střechou již za 3 týdny. Navíc lze souběžně stavět spodní i vrchní část domu.

Suchý způsob výstavby nabízí jeden z nejnovějších stavebních systémů pro rodinné domy, Skeletsystem, který umožňuje mít stavbu pod střechou již za 3 týdny. Navíc lze souběžně stavět spodní i vrchní část domu.

FOTO: GOLDBECK Prefabeton

Dozdívání rohů a otvorů plnými cihlami a používání železných překladů způsobuje např. snížení tepelného odporu a praskání omítek.

Zbytečné sekání a řezání jednotlivých prvků a jejich nastavování maltou zvyšuje pracnost, cenu a snižuje tepelný odpor.

Nedodržují se technické přestávky, v nejhorších případech dochází k záměně materiálu za méně kvalitní výrobky.

Není respektována vlhkost zdiva.

Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: