Stacionární kotel se hodí pro vytápění rodinného domu. Vytápí systémem bez čerpadla (velké dimenze trubek, velký objem vody v systému, otevřená expanzní nádoba). Oběh vody funguje samovolně její rozdílnou teplotou (tzv. samotížný kotel), topnou vodu do radiátorů tedy nemusí rozvádět elektrická energie. Kotel obvykle stojí na zemi v technické místnosti nebo v kotelně.

Závěsný kotel kombinovaný s nepřímotopným bojlerem je vhodný pro rodinný dům s vyššími nároky na spotřebu teplé vody. Do bytů s umístěním v koupelně či v kuchyni se hodí kombinovaný kotel zajišťující vytápění i průtokový ohřev vody.

Závěsný kondenzační kotel CerapurAcu s vestavěným zásobníkem pro vytápění a přípravu teplé vody. Nerezový vrstvený zásobník s ohřevem vody o objemu 42 l zajišťuje energeticky úsporný ohřev vody s konstantní teplotou na více odběrných místech současně.

Závěsný kondenzační kotel CerapurAcu s vestavěným zásobníkem pro vytápění a přípravu teplé vody. Nerezový vrstvený zásobník s ohřevem vody o objemu 42 l zajišťuje energeticky úsporný ohřev vody s konstantní teplotou na více odběrných místech současně.

FOTO: Junkers (3x)

Investice a úspora

Počáteční investice se podle typu kotle pohybuje v době slevových akcí od 35 000 Kč výše v případě závěsných kotlů, stacionární bývají téměř 2x dražší. Při nákupu si ale nechejme poradit od odborníka, který vyhodnotí tepelné ztráty objektu i výkon kotle.

Ke kotli lze připojit prostorové termostaty i ekvitermní eBus pro regulaci v závislosti na venkovní teplotě.

Ke kotli lze připojit prostorové termostaty i ekvitermní eBus pro regulaci v závislosti na venkovní teplotě.

Kondenzační kotel běžně provozujeme do 60 °C, tak funguje kondenzačně a dosahuje úspor. Zužitkuje totiž i teplo, které u starých konvenčních kotlů uniká do komína, čímž proti nim šetří 20 % spotřeby plynu. Pracuje s nižší teplotou vody v radiátorech, rozumí si proto s nízkoteplotními systémy – je vhodné ho doplnit např. podlahovým vytápěním. Tehdy výrobci slibují snížení spotřeby plynu až o 30 %.

Šetřit plynem můžeme i správným ovládáním teploty. K její regulaci slouží prostorové termostaty připevněné na zdi, které umožňují nastavit různé vytápěcí režimy pro období dovolené, večerní hodiny apod.

Kombinací prostorového termostatu s ekvitermním regulátorem ovládáme teplotu v interiéru s ohledem na venkovní teplotu. Při propojení s daty z interiéru počítač vyhodnotí, jak moc a kdy je třeba topit. Kotel můžeme řídit díky ovládacímu systému i přes internet.

Plynový závěsný kotel Ceraclass nabízí vysokou úroveň komfortu vytápění a ohřevu teplé vody v kombinaci s vysokou efektivitou. Díky systému QuickTap je vždy zajištěna okamžitá a úsporná dodávka teplé vody.

Plynový závěsný kotel Ceraclass nabízí vysokou úroveň komfortu vytápění a ohřevu teplé vody v kombinaci s vysokou efektivitou. Díky systému QuickTap je vždy zajištěna okamžitá a úsporná dodávka teplé vody.

Výběr dodavatele

Plánujeme-li ke své nemovitosti zřídit plynovou přípojku, je důležité, aby místo, v němž žijeme, bylo plynofikováno. Pokud ano, kontaktujeme společnost distribuující zemní plyn v oblasti našeho bydliště (nalezneme např. na http://e-energie.cz). Lze tak učinit osobně, nebo e-mailovým formulářem, který nalezneme na webu distributora – Žádost o připojení k distribuční soustavě.

Se spádovým distributorem si domluvíme podmínky připojení zemního plynu a po zřízení plynovodní přípojky sepíšeme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě.

Stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB212 s inteligentním regulačním systémem v novém designu. Výhodou kotle je tichý provoz a splnění nejpřísnějších emisních limitů.

Stacionární plynový kondenzační kotel Logano plus GB212 s inteligentním regulačním systémem v novém designu. Výhodou kotle je tichý provoz a splnění nejpřísnějších emisních limitů.

FOTO: Buderus

Zároveň s ním můžeme sepsat Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu, lze ale zvolit jiného dodavatele, zejména nabízí-li levnější služby. Smlouvu o sdružených službách dodávky plynu sepíšeme raději na dobu neurčitou s danou výpovědní lhůtou, abychom bez případných sankcí mohli kdykoli přejít k levnějšímu dodavateli.

Nejsme-li spokojeni se současným dodavatelem plynu, musíme dát nejprve výpověď tomu stávajícímu, a to podle dříve uzavřených smluvních podmínek a nejlépe ještě před zahájením topné sezóny. Proces totiž trvá i několik měsíců. Poté uzavřeme smlouvu s novým dodavatelem, který ve většině případů za nás veškeré technické a administrativní úkony po podpisu smlouvy vyřídí.

Stacionární kondenzační jednotka CerapurModul nabízí úspornou kondenzační technologii pro vytápění i přípravu teplé vody v jednom přístroji. Díky kombinaci vrstveného zásobníku a kondenzačního kotle dosahuje vysoké účinnosti až 109 %.

Stacionární kondenzační jednotka CerapurModul nabízí úspornou kondenzační technologii pro vytápění i přípravu teplé vody v jednom přístroji. Díky kombinaci vrstveného zásobníku a kondenzačního kotle dosahuje vysoké účinnosti až 109 %.

Povinnosti zákazníka
Každý majitel nemovitosti vytápěné plynovým kotlem má před spuštěním plynového kotle nechat provést tzv. výchozí revizi, poté jednou ročně povinnou kontrolu spalinových cest. Každý třetí rok má být místo ní provedena tzv. provozní revize. Je dobré vyplnit povinnou zprávu o kontrolách i revizích (rozdíl je v zaměření a rozsahu) pro případ např. požáru. Běžná cena za kontrolu a čištění celé spalinové cesty začíná zhruba na 600 Kč. Liší se přitom podle regionu a záleží také na pracnosti.
 
 Může se Vám hodit na službě Zboží.cz: