Realitní kancelář je určitě dobrá volba, mimo jiné za nás vypracuje kupní smlouvu, znalecký posudek, vklad do katastru nemovitostí, notářské ověření podpisů. Realitních kanceláří je ale na trhu hodně, malý průzkum je proto na místě.

Prohlédneme si, kde všude společnost inzeruje, co nabízí, jak se prezentuje. Důležité jsou třeba kvalitní fotografie a reálně stanovená kupní cena. Lákavě nízké nabídky jsou podezřelé a takovým realitkám je dobré se vyhnout. Zkusme vyhledat i reference, třeba na sociálních sítích, kde se vedou živé diskuse.

Důvěřuj, ale prověřuj

Při koupi nemovitosti se společně s kanceláří ujistíme, že je vše právně v pořádku. Zjistíme to z aktuálního výpisu z katastru nemovitostí – tento doklad určuje, kdo je vlastníkem. Jestliže kupujeme byt, zajímáme se navíc, kdo je i vlastníkem pozemku, na kterém bytový dům stojí.

V případě koupě družstevního bytu si pečlivě pročteme stanovy bytového družstva, protože může mít třeba různá omezení, která nám nemusejí vyhovovat (z právního hlediska se na nás převádějí práva a povinnosti spojené s členstvím v bytovém družstvu).

Nemovitost, která se prodává za nereálně vysokou cenu, se stává neprodejnou. Stejně tak nepůsobí dobře, když se byt či dům nabízí současně ve více realitních kancelářích.

Nemovitost, která se prodává za nereálně vysokou cenu, se stává neprodejnou. Stejně tak nepůsobí dobře, když se byt či dům nabízí současně ve více realitních kancelářích.

FOTO: IKEA

Jestliže nemovitost prodáváme, je většinou zbytečné snažit se narychlo zvyšovat její atraktivitu dodatečnými stavebními úpravami. Částka, kterou do oprav investujeme, se nám obvykle nevrátí. Je jasné, že byt či dům má být prázdný nebo částečně vyklizený, bez osobních věcí. Nepořádek není dobrou vizitkou.

Kolotoč papírování a placení

Když máme za sebou důležité rozhodnutí a nemovitost jsme si vybrali, čeká nás řada smluv. Realitní kanceláře jsou zkušené a dobře nás povedou krok za krokem. Společně složíme částku nebo její polovinu do advokátní či notářské úschovy. Celá kupní cena pak bude předána až ve chvíli, kdy se předloží výpis z katastru nemovitostí a bude v něm uveden nový vlastník.

Prodávající pak zaplatí daň z převodu nemovitosti (výše daně je určena 4 % z odhadu nemovitosti nebo kupní ceny, podle toho, která z částek je vyšší). Kdyby se prodávající této povinnosti vyhnul, může finanční úřad vyzvat k úhradě daňové povinnosti nového majitele.

Rady profesionálů
Radí Hanuš Němeček, výkonný ředitel společnosti Remax
Co je rezervační smlouva?
Rezervační smlouva ujistí majitele, že je o nemovitost vážný zájem. Je také odsouhlasena cena a po podpisu této smlouvy se nemovitost stahuje z nabídky a již se nenabízí. Smlouva mezi majitelem a zájemcem se uzavírá s realitní kanceláří a záloha se platí majiteli nemovitosti.

Převody odběrů

Nakonec nás čekají ještě další nezbytnosti: převést plyn, elektřinu, vodu od původního odběratele. Možnosti jsou tři: korespondenčně (vyplněné doklady zašleme na adresu příslušného dodavatele), osobně (lze se on-line objednat), elektronicky.

Při stěhování do nového bytu či domu je nejlepší se domluvit s předchozím majitelem a převedení řešit společně – jedině tak máme jistotu, že nebude dodávka přerušena. Původní majitel vyplní formulář o ukončení smlouvy, kde uvede číslo elektroměru a stav ke dni výpovědi.