„Krátkodobé přízemní mrazíky těsně pod bodem mrazu, které jsme již v několika zářijových dnech zažili, zatím nedosušené domy nemohly výrazně poškodit. Nyní by se však již majitelé poškozených domů měli na zimu začít připravovat,“ řekl předseda Asociace inspektorů nemovitostí Radim Mařík.

Vlhké zdivo je možné izolovat dvěma způsoby. Buď pomocí levnějšího polystyrénu, anebo dražšími deskami z minerální vaty. Při použití polystyrénu přestane zdivo vysychat do okolního prostředí. Vhodnější jsou proto desky z minerálních vláken, neboť jsou prodyšnější.

Druh zdiva
Maximální úroveň vlhkosti zdiva před zimou (15 cm hluboko ve zdivu)
z pálených, betonových a vápenopískových cihel a tvarovek nebo smíšené z cihel a kamene 8 %
z lehkých betonových tvárnic (škvárobeton, keramzitbeton apod.)
9 %
z pórobetonových a křemelinových tvárnic
12 %

Tloušťka tepelné izolace závisí na typu chráněného zdiva. Například u cihlové zdi o tloušťce 45 cm bude potřeba dvoucentimetrových desek z minerálních vláken, aby je zaizolovaly i pro případ, že venku bude teplota vzduchu -15°C a uvnitř budovy 20 °C. Ovšem pro zdivo s lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi bude potřeba použít zvenčí tlustší vrstvu izolace. Je to proto, že teplo z interiéru nepronikne v takové míře k vnějším vrstvám provlhlé zdi.

Ve většině případů bude nutné izolovat pouze nadzemní části zdí. Protože půjde jen o provizorní izolaci, lze její připevnění tomu přizpůsobit, tj. většina lidí si vystačí s hmoždinkami, anebo desky prostě jen něčím pevně zapřou. Důležité je, aby izolace zakryla všechny části vlhkého zdiva a nedostal se k němu mráz.

V každém případě je třeba počítat s tím, že materiál použitý k provizornímu zateplení zdí bude po zimě znehodnocen.