To je začátek. Pak se musíme rozhodnout, z jakého materiálu dům postavíme, bude nutné dům zaměřit a připojit se na inženýrské sítě nebo je vybudovat.

Výjimečné tepelně izolační parametry pórobetonu souvisejí s jeho strukturou, složenou z milionů vzduchových pórů. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek.

Výjimečné tepelněizolační parametry pórobetonu souvisejí s jeho strukturou, složenou z miliónů vzduchových pórů. V zimě akumuluje teplo, v létě je v domě příjemný chládek.

FOTO: YTONG

Na řadu přijde hrubá stavba včetně hydroizolací, vertikálních a horizontálních konstrukcí, střechy, oken, dveří, rozvodů, omítek, obkladů, podlah, schodiště, fasády a venkovních úprav.

Začínáme pozemkem

Při výběru pozemku schváleného k výstavbě bereme v úvahu lokalitu včetně zeleně, dostupnosti autem i veřejnou dopravou či občanskou vybavenost. Důležitá jsou i omezení týkající se ochranných pásem, věcných břemen či zástavních práv.

Tyto údaje zjistíme na stavebním a katastrálním úřadu. Stavební zákon předepisuje mezi domy vzdálenost 7 m a vzdálenost od hranic pozemku alespoň 2 m. Velikost domu má odpovídat rozloze parcely, počtu členů rodiny, ale i našim finančním možnostem.

V případě, že na pozemku nejsou zavedeny inženýrské sítě, připojíme se na elektřinu, kanalizaci, vodovod, plyn a pevný telefon.

Základem stavby domu svépomocí je kvalitně zpracovaný projekt, který zaručí úsporný a efektivní způsob výstavby. Vybírat můžeme mezi individuálním a typovým projektem, jehož výhodou je nižší cena. U individuálního řešení vykompenzuje vyšší cenu jedinečnost stavby.

Lícové cihly dávají domu netradiční vzhled neomítnutého zdiva v anglickém stylu, odolávají povětrnostním vlivům, jsou trvanlivé, stálobarevné, ekologické a nevyžadují skoro žádnou údržbu.

Lícové cihly dávají domu netradiční vzhled neomítnutého zdiva v anglickém stylu, odolávají povětrnostním vlivům, jsou trvanlivé, stálobarevné, ekologické a nevyžadují skoro žádnou údržbu.

FOTO: TERCA KLINKER

Souhlas se stavbou na základě studie o architektonickém řešení domu a informace o zastavěné a užitné ploše vydá stavební úřad. Jasno musíme mít hlavně u materiálů konstrukce domu, ale i u oken, dveří a střešní krytiny. Tradiční jsou zděné domy, ale stále častěji se objevují i dřevostavby.

Důležitou součástí všech typů staveb je základová konstrukce, jejíž materiál musí odpovídat podmínkám na pozemku. K základům patří také izolace proti zemní vlhkosti, případně proti pronikání radonu z podloží do stavby.

Protože fasáda tvoří společně s okny tvář domu, zvolíme si na základě konzultace s odborníky pro svůj dům správný materiál a barevný odstín.

Protože fasáda tvoří společně s okny tvář domu, zvolíme si na základě konzultace s odborníky pro svůj dům správný materiál a barevný odstín.

FOTO: EKONOMICKÉ STAVBY

Zajímat se budeme o energetickou náročnost domu. K základním předpokladům patří dokonalé zateplení obvodových stěn, oken, balkonových a vstupních dveří domu, minimální prodyšnost obálky domu, tedy zamezení tepelných ztrát únikem teplého vzduchu ven. Větrání vnitřních prostor řeší systémy s rekuperací tepla. Vzduchotechniku využíváme na vytápění domu i k chlazení v létě.

Stavíme dům

Pro stavbu základů je nutný geologický posudek, u podsklepených domů musíme znát i hladinu spodní vody. Dalším krokem je položení hydroizolace – asfaltových pásů, aby se mohlo začít se zděním obvodového zdiva. Současně vyzdíme komín, překlady nad okny a dveřmi a pokračujeme stropem.

Cihelný blok Family 50 se dvěma sty svislých dutin vyplněných expandovaným polystyrenem splňuje požadavky na materiál pro obvodové zdivo domů s téměř nulovou spotřebou energie.

Cihelný blok Family 50 se dvěma sty svislých dutin vyplněných expandovaným polystyrenem splňuje požadavky na materiál pro obvodové zdivo domů s téměř nulovou spotřebou energie.

FOTO: HELUZ

Po odstranění podpůrné konstrukce stropu a po montáži podkroví včetně pozedních věnců a štítů přijde na řadu střecha. Podle typu domu a sklonu střechy vybíráme mezi betonovou a pálenou krytinou, alternativním řešením je krytina ze zinkované profilované oceli nebo asfaltových šindelů.

Hydroizolaci v přízemí dokončíme v místech, kde budou příčky, a vyzdíme je společně s příčkami v podkroví. Pak odizolujeme a zateplíme podlahy, zalijeme je vrstvou betonu a dokončíme hydroizolace zvenku.
Pokračuje montáž oken, kterou by měla dělat odborná firma. Volíme mezi dřevěnými eurookny a plastovými okny.

Plastové profily Alphaline 90 jsou kombinací klasického designu a efektivní tepelné ochrany se zaměřením na minimalizaci spotřeby energie.

Plastové profily Alphaline 90 jsou kombinací klasického designu a efektivní tepelné ochrany se zaměřením na minimalizaci spotřeby energie.

FOTO: VEKA

Následuje hrubá montáž kanalizace, vodovodu, plynu a elektrorozvodů. I tyto práce včetně revizních zpráv by měla provádět odborná firma.
Na řadě jsou vnitřní omítky: buď dvouvrstvé, štukové, nebo jednovrstvé, stříkané sádrou. Také tady se vyplatí odborníci, kteří odvedou práci kvalitněji a levněji než při svépomocném ručním omítání. Poté se osazují okenní parapety.

Profilovaná střešní krytina Topline může být alternativou k betonové tašce. Je opatřená ochrannou vrstvou z lesklého i matného polyesteru v několika barvách.

Profilovaná střešní krytina Topline může být alternativou k betonové tašce. Je opatřena ochrannou vrstvou z lesklého i matného polyesteru v několika barvách.

FOTO: LINDAB

Nutná je izolace podkroví skelnou minerální vatou a paronepropustné fólie. Po zateplení střechy začneme se sádrokartonovým podhledem.
Stavba svépomocí pokračuje montáží obkladů, instalací zařizovacích předmětů v koupelně a na WC a také dokončením čistých podlah a osazením obložkových zárubní a dveří.

Montáž schodiště patří k finálním pracím. Díky ukotvení do zdi neruší jeho vzhled žádná podpěrná konstrukce. Celkový dojem podtrhuje zábradlí.

Montáž schodiště patří k finálním pracím. Díky ukotvení do zdi neruší jeho vzhled žádná podpěrná konstrukce. Celkový dojem podtrhuje zábradlí.

FOTO: JAP

A konečně je tu montáž kuchyňské linky, finální výmalba a venkovní úpravy, mezi něž patří omítka a montáž parapetů, okapů. Nakonec zbývají terénní úpravy kolem domu, vydláždění zpevněných povrchů a výsadba zeleně.

Stavební povolení

Souhlas se stavbou pro dům se zastavěnou plochou do 150 m² řešíme tzv. ohlášením stavby. Kromě projektové dokumentace stavby předložíme doklady o vlastnictví pozemku, souhlasy kompetentních veřejnoprávních orgánů a správců sítí a také souhlasy dalších účastníků řízení včetně sousedů. Je-li vše v pořádku a stavební úřad se do 40 dnů neozve, můžeme zahájit stavbu.

Mezi oblíbené materiály patří minerální vata, která se hodí na zateplení starších a vlhkých domů.

Mezi oblíbené materiály patří minerální vata, která se hodí na zateplení starších a vlhkých domů.

FOTO: ROCKWOOL

Dům nad 150 m2 musí projít delším územním a stavebním řízením kvůli zákonným lhůtám pro odvolání účastníků řízení a pro nabytí právní moci povolení. Další možností je stavební inspektor, který ověří stavebnímu úřadu projekt a ostatní náležitosti a na úřad jen oznámí povolení stavby. Seznam stavebních inspektorů je v kompetenci krajských obchodních soudů.