Moderní komín má k jednoduché šachtě vyzděné klasickým zdivem hodně daleko. Je to spíše stavebnicový prvek složený z více vrstev. Vypadá jako velká tvárnice, do níž se vkládá izolace a vnitřní vložka. Vždy se má vybírat ucelený systém, jedině ten pak dobře funguje.

Jaký dům, takový komín

Komín je stavební prvek, který musí být „ušit domu na míru“. Některé typy jsou vhodné na montované rodinné domy, jiné na zděné. Stejně tak bychom před výběrem komínu měli vědět, čím budeme topit. Uhlí a dřevo může mít stejný komín, plyn a topné oleje zase odlišný. Na trhu je sice univerzální komín, který lze používat na všechny typy paliva, ale specializace je lepší.

Hlavní zásadou je používání kompletního systému. Velkým nešvarem, který může mít tragické důsledky, je např. nahrazování originální izolační rohože jiným materiálem (obsypem písku, použitím měkké izolace apod.), stejně jako neodborná improvizace při stavbě komínu. Vyhořet kvůli špatně odvedené práci není, bohužel, neobvyklé, statistiky vědí své. Nyní v důsledku nového vládního nařízení je navíc nutné mít na komín „papír“. Co to znamená?

Dříve stačilo, když kominík vydal majiteli stvrzenku po provedeném čištění. Nyní potřebujeme mít vyplněný formulář, který přesně popisuje v jakém stavu komín je. Kominík nám formulář odevzdá, kopii je povinen archivovat. Jestliže dům náhodou vyhoří a my jsme si nenechali stav komínu prověřit, můžeme dostat od hasičů pokutu až do výše 25 000 Kč, navíc i pojišťovny můžou v takovém případě krátit výši pojistného.

Revize, nebo kontrola?

Když jsme důslední, určitě vytočíme číslo na kominíka. Ten se nás asi zeptá, zda potřebujeme revizi, nebo kontrolu. Jaký je v těchto dvou slovech rozdíl?

Revize spalinové cesty je obvykle jednorázová záležitost, provádí se před uvedením komínu do provozu nebo při stavební úpravě, také při změně používaného paliva. Písemné oprávnění o revizi vydá pouze odborně proškolená osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví, která je zároveň i revizním technikem spalinových cest.

Kontrola komínu se provádí průběžně (týká se chat a chalup). Zjišťuje se stav nejen komínu, ale i kouřovodu (tj. od hrdla spotřebiče ke komínu), stejně tak i dostatečný přívod vzduchu, je-li používáno dobré palivo. O výsledku vystaví osoba způsobilá v oboru kominictví písemnou zprávu.

Podle nové vyhlášky mohou pravidelné čištění komínu provádět i lidé svépomocí, ale pouze u topného spotřebiče na pevná paliva s maximálním výkonem do 50 kW (čistit se má 2-3x ročně). Kominík pak naši práci zkontroluje jednou za rok.

V případě silnějšího spotřebiče je už nutná práce kominíka (čištění se provádí nejlépe 2x do roka) s jednou písemnou kontrolou.

Cena za kontrolu komínu se pohybuje od 600 do 1200 Kč (zvlášť se účtuje cena za čištění a kontrolu). Kominík ale neprověří jen komín, ale i spalinovou cestu, což zabere mnohem více času. Před objednáním kominíka je dobré se zeptat i na jeho výbavu. Někteří používají moderní techniku, která provede analýzu spalin, mají komínovou kameru, laserový zaměřovač. U takto prověřeného komínu nás už nic nepřekvapí. Kontrolu komínu lze provádět kdykoli v roce, nejvhodnější období je ale před začátkem topné sezóny.