Postup při výrobě svíček

1

1 K výrobě formy potřebujeme tvrdší vlnitou lepenku, jejíž povrch zanechá na svíčce pěkné žlábkování. Forma má dvě části -dno a stěny. Pro svíčku válcového tvaru vyřízneme z papíru obdélníkový plášť, který stočíme do válce a slepíme. Z papíru vystřihneme i kolečko dna.

2

2 Vlnitý papír řežeme vždy přes vlnovky ostrým řezáčkem na měkké podložce (karton). Formu ve tvaru trojstěnného jehlanu uděláme z lichoběžníku, jehož dvě strany narýsujeme a nařízneme tak, aby vznikly tři rovnoramenné trojúhelníky. Boky potom složíme k sobě a slepíme reliéfem dovnitř formy.

3

3 Krychlovitou formu vytvoříme z pásu čtyř čtverců vedle sebe a jednoho čtverce (dna) umístěného na boku. Hrany opět nařízneme na vlnité straně, přičemž přidáme dvě záložky. Krychli složíme založením ven a hrany přelepíme hnědou lepicí páskou. Vznikne tak pětiboká kostka s jednou otevřenou stranou.

4

4 Kulaté dno válce propíchneme v prostředku velkou jehlou a otvorem protáhneme knot. Potom stěny a dno slepíme a spoje zabezpečíme plastelínou nebo tmelem, aby vosk neprotékal. Stejně slepíme i ostatní formy. K lepení používáme buď lepidlo, lepicí pásku nebo tavicí pistoli.

5

5 Pak už jen protáhneme knot vnitřkem a upevníme jej uzlem zavázaným na špejli položené přes okraj formy. Knot umístíme stejně i u krychle, přičemž jeho konec protažený dnem přelepíme na vnější straně páskou a nahoře jej opět zavěsíme na špejli. U jehlanu propíchneme jehlou s knotem špičku formy (ve vrcholu budoucí svíčky) a druhý konec zavěsíme též přes okraj formy.

6

6 Abychom uchránili jemnou strukturu povrchu svíček při odstraňování formy, navlhčíme její vnitřní stěnu vodou nebo ji postříkáme silikonovým olejem.

7

7 K tavení můžeme použít bílé i barevné svíčky. Svíčku vložíme do menšího kastrůlku nebo plechovky, které postavíme do hrnce s vodou. Vodu uvedeme do mírného varu a chvíli počkáme, až se v této vodní lázni vosk roztaví.

8

8 Abychom mohli odlévat jehlanovitou formu, postavíme ji špičkou s připraveným knotem do písku. Zatlačením do měkkého podkladu zafixujeme stabilitu a po zavěšení knotu můžeme začít s litím vosku. Stejně odléváme i ostatní kuželovité formy z papíru.

9

9 Vosk lijeme vždy do středu, nikoli na stěny formy a nahoře necháme asi 1 cm volného prostoru. Několikabarevnou svíčku vytvoříme z více vrstev. Na dno nalijeme vrstvičku tmavšího vosku a necháme jej ztuhnout. Zbytky tekutého vosku vytřeme z kastrůlku papírovou utěrkou, roztavíme v něm světlejší vosk a nalijeme na první, již zchladlou vrstvu.

10

10 Po důkladném zchladnutí (za několik hodin) se vytvoří uprostřed svíčky prohlubeň, kterou doplníme roztaveným voskem. Z hotové, dobře ztuhlé svíčky nakonec lehce sloupneme papírovou formu. Po vybalení svíčky a jejím případném očištění vodou už jen zastřihneme oba konce knotu.

Rady a tipy:

Vosk tavíme vždy ve vodní lázni za mírného varu. Dojde-li ke vznícení, uhasíme oheň pokličkou, kterou přiklopíme nádobu.

Vosk odléváme ve formě postavené na podložce ze skla nebo umělé hmoty. Proteče-li forma, necháme vosk pouze ztuhnout, odloupneme jej a znovu použijeme k výrobě svíček.

Jednoduchou jehlanovitou formu můžeme také vyrobit z hladkého kužele, nebo kužele paprskovitě poskládaného do podoby hvězdy.

foto: Právo/Miroslava Kubišová