Při znalosti vlastností sádrokartonu lze na takovéto stěny montovat dokonce i kuchyňské skřínky, které pak budou naplněny nádobím o celkové hmotnosti desítek kilogramů.

Spolehlivé upevnění na sádrokarton

V místech, kde je sádrokarton připevněn na nosné konstrukci, bývá někdy možné „strefit se“ do těchto nosných prvků. Podle toho, zda jde o dřevěný trámek nebo o kovový profil, se volí typ, délka a průměr vrutu či samořezného šroubu.

Jinde lze využít několika druhů spolehlivých hmoždinek. Zatímco při práci s hmoždinkami v kompaktní zdi se nejprve vytvoří otvor příslušné hloubky a průměru, postup při montáži na sádrokarton se poněkud liší.

U většiny hmoždinek do sádrokartonu je totiž nutno, aby šroub, který pak bude zatížen, se při dotahování mohl o něco opřít. Proto se doporučuje na stěnu ze sádrokartonu přišroubovat nejprve vhodnou dřevěnou lištu (popřípadě pásek kovu), na němž bude pak hmotnější předmět upevněn.

Hmoždinky typu PD

Hmoždinky označené PD jsou speciálně určeny pro montáž nejrůznějších předmětů na sádrokartonové, sololitové a dřevotřískové desky, případně i na desky vláknocementové, pilinové i další deskové materiály.


:. Při utahování šroubu se hmoždinka rozevírá a pevně se spojuje s deskou; jejímu pootočení při dotahování zabraňují výstupky na jejím obvodu.

Názorně je upevňování předmětů na sádrokartonovou stěnu vidět na následujících kresbách: zadní plocha zavěšovaného předmětu (například skřínky určené k montáži na stěnu) je nutno předem provrtat tak, aby otvory měly stejné rozteče jako otvory v sádrokartonové příčce.

Ve dřevě budou vyvrtány otvory menší, odpovídající průměru samořezného vrutu, který bude pro upevnění použit, zatímco v sádrokartonu je nutno vyvrtat otvory odpovídající vnějšímu průměru „těla“ hmoždinky.

Na co si dát pozor při vrtání do sádrokartonu

1. Otvory v dřevěné zadní desce police musí přesně lícovat s otvory v sádrokartonu.
2. Při vyměřování bude nutno použít vodováhu, aby skříňka či police nevisely šikmo.
3. Otvor v sádrokartonu se musí vrtat ostrým vrtákem, aby materiál nebyl potrhán (otřepy).
4. Vrtá se zásadně nižšími otáčkami a při vypnutém příklepu.
5. Před vrtáním je nutno ověřit, zda za sádrokartonem je dostatečná dutina, aby se hmoždinka do mezistěny vešla celá.
6. Jestliže skřínka, která má viset na stěně, nemá dostatečně silnou zadní stěnu, je výhodné přivrtat na její boky zevnitř kovové úhelníčky a skřínku pak upevnit přes záda nebo půdu skřínky a druhou část úhelníčku k sádrokartonové stěně.

Hmoždinky typu PD se vyrábějí ve třech průměrech: 8, 10 a 12 mm; jsou určeny pro montáž do sádrokartonových desek o tloušťkách 6 až 9 mm, popřípadě i do překližky a dřevotřísky.

Jejich nosnost udává následující tabulka; uváděná zatížení jsou v kN (kilonewtonech); 1 kN odpovídá přibližně 102 kg.


Výpočtová zatížení v kN

Typ a průměr hmoždinky

PD 8

PD 10

PD 12

Sádrokarton 9,5 mm0,10
0,10
0,10
Sádrokarton 12,5 mm0,10
0,10
0,15

Sádrokarton 2 x 12,5 mm

0,15
0,15
0,15
Sádrokarton odolný vodě 12,5 mm0,20
0,250,30
Překližka0,15
0,40
0,80
Dřevotříska 16 mm0,250,25 

 

Podle čeho vybrat hmoždinku

TypPrůměr
vrtáků do [mm]
Tloušťka
desky do
[mm]
Délka hmožd. [mm]Průměr vrutu [mm]
PD 88
6
29
4
PD 1010
7
28
5
PD 1212
9
27
60