Protože se neustále zvyšují ceny energií, stoupá obliba krbových a kachlových kamen, které si pořizujeme jako doplňkový zdroj vytápění. Výrobci se předhánějí širokou nabídkou krbových, kachlových kamen nebo krbových vložek v nejrůznějším technickém i estetickém provedení.

Komínová stavebnice

Dokonale navržený a provedený komín je podmínkou plného a bezpečného využití připojeného spotřebiče. Osvědčují se systémové komíny vytvořené s použitím kompatibilních prvků od jednoho výrobce.

Komínový systém ABSOLUT tvoří tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji,(Schiedel)-vlevo. Výhodou ocelových komínů je především jejich snadná instalace- vpravo..: Komínový systém ABSOLUT tvoří tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spojí - vlevo. Výhodou ocelových komínů je především jejich snadná instalace - vpravo. foto: Právo/firmy Schiedel, CIKO, Jeremiáš, Komíny CZ

Systémový komín má vyřešeny konstrukční i funkční detaily včetně montáže. Má prefabrikované prvky - komínové tvárnice, keramické vložky, tepelné izolace, dilatační prvky. Všechny díly mají svůj rozměr - modul. Komínové systémy mají klasickou šamotovou vložku. Ty ale vzhledem k jejich zámkovým spojům není možné krátit. Přímé připojení rovným krátkým kouřovodem lze provést jen v daných výškových úrovních.

Dvousložkové řešení

Ojedinělé řešení představuje konstrukce systému ABSOLUT od firmy Schiedel. Jde o dvousložkový systém, kde tepelná izolace je součástí komínové tvárnice. Hlavní výhodou je, že tento systém používá zcela jiný druh komínových vložek. Uplatňují se v něm tenkostěnné keramické vložky s celokeramickými hrdlovými spoji.

Díky tomu můžeme vložku libovolně zkrátit na potřebnou délku a přizpůsobit napojení kouřovodu. U přímého připojení malých spotřebičů najdeme nové, unikátní řešení skladby komínové paty. Prvky byly zvoleny a použity tak, aby konstrukce paty zabrala minimální možnou výšku. Toto řešení umožňuje přímé napojení i těch spotřebičů, kde osa jejich kouřového hrdla je ve výšce 50 až 55 cm.

Dvouprůduchový komín CIKO 3 V UNIVERSAL + CIKO GAS. .: Dvouprůduchový komín. foto: Právo/CIKO

K dispozici je zároveň nová základní souprava VARI, která už svým názvem znamená variabilitu. Zde jsou spolu s dodávkou komínu ABSOLUT připraveny veškeré potřebné díly pro založení komínu s variabilní výškou připojení kouřovodu. Díky tomu můžeme použít malé lokální spotřebiče na pevná paliva, např. krbová nebo kachlová kamna.

Profilovaná keramická vložka

Komínový systém ABSOLUT je použitelný pro odvod spalin od spotřebičů na všechna paliva - tuhá, kapalná i plynná. Vzhledem ke své konstrukci a vlastnostem jej můžeme použít i pro odvod spalin nízkoteplotních a kondenzačních spotřebičů.

Průduchy průměru 12 a 14 cm navíc umožňují odtah spalin od spotřebičů nezávislých na přívodu vzduchu z místnosti (turbokotlů). Profilovaná tenkostěnná keramická vložka tohoto komínového systému je odolná teplotním změnám a bezpečně odolává vlhkosti, kyselinám a korozi.

Základní souprava VARI se dodává spolu s komínovým systémem ABSOLUT a obsahuje všechny díly potřebné k založení komínu s variabilní výškou připojení kouřovodu (Scheidel). .: Základní souprava VARI se dodává spolu s komínovým systémem ABSOLUT a obsahuje všechny díly potřebné k založení komínu s variabilní výškou připojení kouřovodu. foto: Právo/firma Schiedel

Právě proto je mimořádně vhodná i pro kondenzační techniku. Zcela nová komínová tvárnice s integrovanou tepelnou izolací z pórovitého betonu je použitelná pro čtyři různé průměry vložky a zjednodušuje projektovou přípravu, logistiku i montáž.

Lehká tvárnice

Předností komínů CIKO je keramická tvarovka obvodového pláště s hmotností jen 9 kg, což usnadňuje manipulaci při stavbě komínu. Další výhodou těchto tvárnic je jejich broušená horizontální spára, díky níž lze tvarovky lepit tenkovrstvou lepicí maltou. Tento způsob nám umožňuje přesný a rychlý postup montáže. Systém CIKO 3V UNIVERSAL můžeme použít pro všechny druhy paliv a veškeré spotřebiče s přirozeným odvodem spalin.

Komínové těleso tvoří šamotová komínová vložka, tepelná izolace a cihelný obvodový plášť. Těleso je odvětráváno otvory ve tvarovkách obvodového pláště.

Komínový systém GAS je vhodný především pro plynové spotřebiče s přetlakovým i přirozeným odvodem spalin. Místo šamotových vložek je komínový průduch vybaven vložkami plastovými, které jsou extrémně odolné vůči působení kondenzátu (CIKO). .: Komínový systém GAS je vhodný především pro plynové spotřebiče s přetlakovým i přirozeným odvodem spalin. Místo šamotových vložek je komínový průduch vybaven vložkami plastovými, které jsou extrémně odolné vůči působení kondenzátu. foto: Právo/CIKO

Další variantou je systém CIKO GAS, který se hodí pro plynové spotřebiče s přetlakovým i přirozeným odvodem spalin. Místo šamotových vložek je komínový průduch vybaven plastovými komínovými vložkami, které jsou extrémně odolné vůči působení kondenzátu.

Systém skutečně univerzální

Novinkou na trhu je systém CIKO TEC. Umožňuje připojení spotřebičů na všechny druhy paliv, a to jak v podtlakovém, tak i přetlakovém režimu spalování.

Komínové těleso tvoří cihelná tvarovka, tepelná izolace se zvětšenými odvětrávacími průduchy a speciální izostatická šamotová vložka. Systém přivádí vzduch ke spotřebiči v rámci komínového tělesa, což je výhodné zejména u nízkoenergetických domů. Proto např. u krbových vložek nemusíme dodávat vzduch pro hoření z interiéru nebo podlahou z fasády domu.

 

Trojplášťový komín je tvořen keramickou vložkou, tepelnou izolací a komínovou tvárnicí. Celý systém se dodává jako stavebnice (Komíny CZ). .: Trojplášťový komín je tvořen keramickou vložkou, tepelnou izolací a komínovou tvárnicí. Celý systém se dodává jako stavebnice. foto: Právo/firma Komíny CZ

Systém CIKO TEC můžeme použít také jako společný komín pro více přetlakových spotřebičů, např. v bytové výstavbě. (Komín o výšce 8 m o průměru 200 mm je za 30 482 Kč bez DPH.) U všech systémů CIKO je na výběr mnoho variant nadstřešních částí (prstence komfort, nadstřešní návleky, obezdění lícovými cihlami, příprava pro omítnutí, případně obložení.

Ocelový komín za jeden den

Pro veškerá regulovaná topeniště v podtlakovém provozu je vhodný tříplášťový komínový systém z nerezové oceli DW-FU, který dodává firma Jeremiáš.

Výhody tohoto systému:

  • není třeba stavět nový cihelný komín
  • komín se zavěsí na fasádu a firmou je postaven za 1 den

Souprava VARI umožňuje přímé napojení malých lokálních spotřebičů na pevná paliva, např. krbová nebo kachlová kamna (Schiedel). .: Souprava VARI umožňuje přímé napojení malých lokálních spotřebičů na pevná paliva, např. krbová nebo kachlová kamna. foto: Právo/firma Schiedel

  • systém je certifikován na všechna paliva - pevná paliva, topný olej a plyn
  • různá provedení vnějšího pláště - lesklý, matný, broušený, lakovaný nebo měďěný

Trojplášťový systém

Trojplášťový komín představuje systém vnitřního obvodového odvětrání. Je tvořen keramickou vložkou, tepelnou izolací a komínovou tvárnicí. Celý komín dodává firma Komíny CZ jako stavebnici.

Systém můžeme použít pro libovolné druhy staveb. Je sestaven z klasických materiálů, dovolujících takřka neomezenou životnost. Nadstřešní část je řešena systémem barevných prstenců, které umožňují rychlé a kvalitní ukončení komína. Tento komínový systém má vyřešený i způsob odvodu kondenzátu u spotřebičů s nízkou teplotou spalin, nabízí i řešení dvouprůduchových komínů.

Ty jsou vytvořeny prostým přisazením komínů jednoprůduchových požadovaných průměrů vedle sebe. Odlišnost je pouze v použití krycí desky pro dvouprůduchové komíny, která je na straně, kde se komíny stýkají, zkrácena.

Tříplášťové komínové systémy z nerezové oceli DW-FU jsou vhodné především pro krby nebo krbová kamna (Jeremiáš). .: Tříplášťové komínové systémy z nerezové oceli DW-FU jsou vhodné především pro krby nebo krbová kamna. foto: Právo/firma Jeremiáš

Pro nové i starší rodinné domy

Komínový systém CJ Blok je třívrstvý tepelně izolovaný komín splňující nejpřísnější požadavky na topení v nových i rekonstruovaných objektech - s ohledem na ekologii a ekonomiku provozu i vlastní stavby. Celý komín přirozeně zapadá do stavebních konstrukcí běžného zdiva.

Výhodou je celoplošné odvětrání komínového tělesa a tím odstranění nežádoucích vlivů vznikajících teplotními rozdíly a kondenzační vlhkostí zdiva. Typickým rysem je vnější tvarovka z lehčeného betonu. Vyniká pevností a dlouhou životností. Vnější rozměry komínu mají standardní rozměry 38x38 cm bez omítky.

Tento komín je vhodný pro starší i zcela nové rodinné domy. Komínový systém CJ Blok je určen pro všechny druhy paliv - tuhá, kapalná a plynná.