Doporučujeme

  • Skleněné kamínky pro tvoření mozaiky po jednotlivých barvách (á 75 Kč) koupíme ve výtvarných potřebách.
  • Tekuté lepidlo na savý i nesavý podklad (á 65 Kč) a mozaikový tmel (á 87 Kč) dostaneme také ve výtvarných potřebách.
  • Vrstvu tmelu lze ještě doplnit i za několik hodin po nanesení první vrstvy, která se sesedla.
Krok za krokem

1. Barevný návrh ornamentu nakreslíme třeba pastelkami na papír stejného rozměru, jako má podnos, tj. v poměru 1:1. Návrh překopírujeme na dřevěné dno tácu.

2. Kopii přeneseme tak, že čáry z druhé strany papíru začerníme tužkou a linie vytáhneme. Plně prokreslíme hlavní rozhraní vzoru, např. mezi teplými a studenými barvami, a podrobnosti čárkovaně.

3. Lepidlem pro lepení mozaiky potřeme vždy jen menší úsek a na něj skládáme skleněné čtverečky mozaiky. Začneme kladením kamínků podél stěny a mezi kostičkami vždy vynecháme mezerku pro spárování.

4. Potřebujeme-li doplnit menší místečko, kam se celá kostka nevejde, uštípneme ji. Každá kostka má zespodu žlábek, umožňující dělení. Kostičku rozpůlíme nebo rozčtvrtíme štípačkami.

5. Mozaiku klademe ve směru vzoru a podle motivu dynamicky stáčíme řady, některé podle potřeby pak zkrátíme a zakončíme menším úštipkem. Nemusíme se ve všem přesně držet návrhu, mozaiku skládáme volně a podle citu.

6. Čtverečky mozaiky lze i obohatit o střípky třeba z rozbitého nádobí. Poškozený talířek vložíme do sáčku ze silného papíru nebo plátna a poklepem kladívka jej rozbijeme. Menší střípky pak odlomíme v ruce štípačkami.

7. Ulomenými střípky vhodně doplníme čtverečky. Zejména velké plochy nepojednáváme pouze v jedné barvě, aby nepůsobily monotónně. Tu a tam v nich necháme prosvitnout jednotlivé čtverečky jiné barvy. Po zaschnutí (asi 1 hodina) můžeme začít spárovat.

8. Prášek mozaikového tmelu smícháme s vodou v poměru 2 díly prášku a 1 díl vody, můžeme jej ale udělat též trochu hustší. Nyní po dobu 1 hodiny i déle můžeme s tmelem pracovat, aniž by došlo ke ztuhnutí.

9. Stěny podnosu oblepíme maskovací páskou, abychom je nezašpinili. Ještě zkontrolujme, zda všechny kostičky dobře drží, zejména malé úštipky. Na přilepenou mozaiku naneseme tmel plastovým nožem nebo špachtlí a zatřeme jej do mezer.

10. Jakmile začne tmel zasychat (nejdříve po jedné hodině), setřeme přebývající tmel vlhkou houbičkou nebo hadříkem a současně jej zahladíme ve spárách. Po úplném vytvrdnutí mozaiku ještě vyčistíme octovou vodou.